Spotkania w Europejskiej

Echa debaty z europosłem, Panem Jackiem Saryusz-Wolskim

23 stycznia 2009 roku odbyła się debata pt: "Co młodzi Polacy sądzą o rozszerzeniu Unii Europejskiej o nowe kraje?". Od samego rana można było wyczuć w naszej szkole wyjątkową atmosferę. Ekipa telewizyjna i dziennikarka EuroparlTV przygotowywali się do realizacji programu: instalowali w auli swój sprzęt, sprawdzali akustykę, oświetlenie...

O godzinie 10. z minutami przybył honorowy gość - europoseł Jacek Saryusz-Wolski. 

Powitany gromkimi brawami zajął miejsce przeznaczone dla moderatora debaty.

 Pani dyrektor Urszula Moryc życzyła wszystkim uczestnikom interesującej wymiany myśli i jak najmniej stresu mimo obecności tylu przedstawicieli mediów (Gazeta Wyborcza, Polska Dziennik Łódzki, TVP Łódź, Radio Eska, Radio Łódź), kamer i mikrofonów. 

Eurodeputowany powiedział kilka słów o sobie, o swojej roli w Parlamencie Europejskim. Na "rozgrzewkę" zapytał o odczucia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czy mamy z tego faktu więcej korzyści czy może strat?

Usłyszeliśmy głosy zwolenników i przeciwników, ponieważ producent programu wyznaczył taki sposób debatowania:  "za i przeciw".

W odpowiedzi na przedmiotową kwestię - czy Chorwacja, Macedonia, Turcja powinny stać się członkami UE - padły argumenty geograficzne, geopolityczne, ekonomiczne, religijne i kulturowe...

Na zakończenie, kiedy uczniowie mogli wyjść już z narzuconych im postaw "za lub przeciw", odbyło się głosowanie. Zdecydowana większość (21 uczniów) opowiedziała się za rozszerzeniem Unii Europejskiej, jednak z pewnymi zastrzeżeniami: ograniczenia geograficzne i kulturowe, spełnienie przez kandydatów   kryteriów kopenhaskich. Czworo uczniów było przeciw, a dwoje wstrzymało się od głosowania.

Potem był jeszcze czas na rozmowy z europosłem Jackiem Saryusz-Wolskim, wywiady z uczniami.

Już dziś można zapoznać się z relacjami z wydarzenia w następujących źródłach:Spotkania w Europejskiej
Niełatwa sztuka debatowania: Czy wprowadzenie euro jest korzystne dla gospodarki i obywateli?

W debacie zorganizowanej przez Centrum Informacji o Euro wzięli udział nasi uczniowie. Uczestnicy podzielili się na przeciwników i zwolenników wprowadzenia wspólnej waluty europejskiej... Wśród pierwszych dominował argument kosztów związanych z przyjęciem euro, a drudzy podkreślali m.in. korzyści wynikające chociażby ze zmniejszenia kosztów transakcyjnych.

(więcej)
Uczyńmy świat lepszym!

Spotkanie z Janiną Ochojską – prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska odebrała 20 października 2011 r. w Brukseli międzynarodową nagrodę Humanitarian Hero of the Year. Następnego dnia, prosto z lotniska przyjechała do nas. Mimo dużego opóźnienia przylotu spowodowanego awaryjnym lądowaniem w Berlinie, mimo zmęczenia nie chciała nas zawieść i pojawiła się na debacie z cyklu “Spotkania w Europejskiej”. Bardzo, bardzo pięknie dziękujemy! www.pah.org.pl W czasie wykładu i dyskusji z ust samej założycielki Polskiej Akcj

(więcej)
Młodzi w Łodzi - Musi się udać!

Zaniepokojeni migracją młodych ludzi zaprosiliśmy do dyskusji o przyszłości Łodzi Panią Prezydent - Hannę Zdanowską oraz koleżanki i kolegów z innych liceów. Chcieliśmy poznać u źródła plany wyprowadzenia Łodzi z trudnej sytuacji. Okazało się, że nasze marzenia są zbieżne. To oczywiste, że wszyscy dość mamy brudnych, zaniedbanych ulic i domów, że marzymy o czystej i bogatej Łodzi. Jednak celem naszego spotkania nie było powtarzanie truizmów, lecz zdobycie informacji o zamierzeniach, których realizacja mogłaby nas tutaj zatrzymać. Ucieszyło nas, że władze miasta są świadome wszechobecnej łódzkiej biedy, a remedium dos

(więcej)
Intelektualny maraton z prof. Grzegorzem Kołodko

What a wonderful world - przy dźwiękach piosenki L. Armstronga powitaliśmy prof. Grzegorza Kołodko w murach naszej szkoły. Spotkanie rozpoczęło się z małym opóźnieniem… z winy PKP. Profesor w drodze do naszej szkoły był z tego powodu zafrasowany, ponieważ jest człowiekiem niezwykle rzetelnym. Do każdego niezależnie od wieku i społecznej pozycji odnosi się z estymą. W pierwszej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu pt. "Wędrujący świat", w którym Profesor przedstawił dzieje ludzkości w aspekcie demograficzno-ekonomicznym. Mówił o wędrujących w czasie i przestrzeni wartościach jako ludzkich ambicjach i pragnieniach będących motor

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy