Osiągnięcia
Sukces szachowy

Nasi uczniowie po raz kolejny zostali Mistrzami Szachowymi, tym razem zwyciężyli w Drużynowym Turnieju Szkół Podstawowych organizowanym przez Ośrodek Kultury Górna. Gratulujemy

(więcej)
Nasza drużyna zyskała mistrzostwo Łodzi!

W Drużynowych Mistrzostwach Łodzi w Szachach Szkół Podstawowych,zorganizowanych przez Łódzki Związek Szachowy, ktore odbyły się w dniu 20.02.2014 r. drużyna w składzie: Marta Zabłocka, Igor Zabłocki, Maks Miazek oraz Mikołaj Cieślik uzyskała zaszczytne, pierwsze miejsce i tym samym zdobyła Mistrzostwo Łodzi!&

(więcej)
WYNIKI SPRAWDZIANU SZÓSTOKLASISTY 2011 - 2013r.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ogłasza końcowe wyniki sprawdzianu po szóstej klasie uczniów szkół poszczególnych województw, określając je na podstawie skali staninowej . Jest to skala 9-stopniowa, która

(więcej)
OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 2012/2013 r.

KLASY I - III Mistrzostwa Łodzi Szkół Podstawowych w Szachach Szybkich I miejsce drużynowo w składzie :

(więcej)
E-twinning w klasie I

Mijający rok szkolny, był dla klasy 1 niezwykle „kulturalny”. Tym razem mowa nie o dobrym wychowaniu, lecz o międzynarodowym projekcie eTwinning, który klasa realizowała wraz ze szkołą partnerską z Łotwy. Owa „kulturalność”, w tym znaczeniu,to inaczej obcowanie z kulturą innego kraju, a także z muzyką klasyczną. Projekt zatytułowany „Classical music also for kids”(Muzyka klasyczna także dla dzieci), miał na celu uwrażliwienie młodych odbiorców na swoje walory estetyczne, zapoznanie ze słynnymi kompozytorami muzyki poważnej oraz rozwinięcie kreatywnego myślenia u uczniów. Ponad to miał on za zadanie zbliżyć do siebie kultury dwóch s

(więcej)

Newsletter: go
Eksperymenty chemiczne

Nasi najmłodsi uczestniczyli w warsztatach chemicznych i bardzo im się podobało!

(więcej)

Partnerzy