Rekrutacja

Krótko o szkole

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa realizuje profil dwujęzyczny z językiem angielskim.  Powstała  w 2006 r. przy Szkole Europejskiej w Łodzi, przygotowującej - jako jedna z niewielu szkół w Polsce – do uznanej w świecie Matury Międzynarodowej International Baccalaureate. 

Celem naszym jest stworzenie dzieciom  możliwości optymalnego rozwoju w  warunkach szkoły bezpiecznej i radosnej, szczególnie przyjaznej sześciolatkom.

Uczniowie  uczą się języka angielskiego w znacznie poszerzonym zakresie już od samego początku pobytu w szkole;  w klasie II rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego, a w klasie piątej języka niemieckiego lub francuskiego. Dzieci mają możliwość  zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych (poziom A2 w kl. IV  do B2 w kl. VI) oraz wielu praktycznych umiejętności.

Na uwagę zasługują realizowane w szkole programy autorskie, m.in. innowacyjny program rozwijający uzdolnienia matematyczne prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęcia glottodydaktyczne autorstwa prof. B. Rocławskiego ułatwiające naukę czytania i pisania oraz program gimnastyki sportowej.

Pomimo niedługiego czasu  funkcjonowania szkoły uczniowie mogą się już pochwalić sporymi osiągnięciami w postaci wyróżnień i wysokich miejsc  m.in. w ogólnopolskich konkursach matematycznych, międzynarodowych „The European Maths Challenge”, szachowych, polonistycznych i innych.

                Szkoła bierze udział  w programach  europejskiej współpracy szkół w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej oraz w edukacji wczesnoszkolnej.          

            Tegoroczne wyniki Sprawdzianu OKE po klasie szóstej po raz kolejny uplasowały nas w ścisłej czołówce najlepszych szkół podstawowych w Łodzi (ranking Gazety Wyborczej) oraz zapewniły nam,  już tradycyjnie, pozycję w najwyższym, dziewiątym przedziale punktowym skali staninowej Komisji Egzaminacyjnej. 

           W  czasie świetlicowym organizowane są liczne, bezpłatne koła zainteresowań,  m.in. matematyczne, przyrodnicze, podróżnicze, muzyczne, szachowe, teatralne,  plastyczne, sportowe (tenis, aikido, taniec) i inne. Lekcje gry na pianinie oraz warsztaty ceramiczne  są częściowo płatne.

        UWAGA:  Szkoła oferuje dzieciom szczególnie uzdolnionym wysokie stypendia. Wysokość czesnego dla pozostałych uczniów wynosi 720 zł (klasy 0 i I) lub 740 zł (klasy II - VI) miesięcznie. Obowiązuje również jednorazowe wpisowe w kwocie 1500 zł.


Rekrutacja
Informacja w sprawie rekrutacji dla rodzin powracających z zagranicy

Informacja dla rodziców powracających z Wielkiej Brytanii! Program naszej szkoły (realizowany dwujęzycznie – w j. polskim i angielskim) jest dostosowany do przyjęcia uczniów w wieku 6-15 lat, którzy spędzili kilka lat na wyspach brytyjskich, uczęszczając do tamtejszych szkół.

(więcej)
Dni Otwarte: 23 lutego (czwartek)

W czwartek23 lutego zapraszamy na otwarte

(więcej)
DNI OTWARTE 22 lutego (środa)- HARMONOGRAM

W Dniu Otwartych Drzwi - 22 lutego 2017 roku (środa) ,

(więcej)
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2017 r. w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej

UWAGA: 22 lutego 2017 r. (w środę) zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwartych Drzwi w godzinach 8.30 – 16.00 . Tego dnia możliwe jest uczestniczenie razem z dzieckiem (w roli obserwatora) w zajęciach lekcyjnych (m.in. językowych lub gimnastyki sportowej) oraz świetlicowych (koła zainteresowań w szerokim wyborze) na różnych poziomach klas. Zapraszamy również do zwiedzania szkoły, m.in. pracowni komputerowych, biblioteki - oraz do rozmów z uczniami naszej szkoły. Dokładny harmonogram poszczególnych zajęć zostanie podany tuż po feriach zimowych.

(więcej)
Informacja o zmianach w programie (wg MEN)

W związku z zapowiadaną przez ministerstwo zmianą w systemie edukacji, pr osimy o zapoznanie się z

(więcej)
Rekrutacja 2017/2018

Drodzy Rodzice, informujemy o rozpoczęciu naboru uczniów do klas zero oraz pierwszej, które zostaną utworzone w roku szkolnym 2017/2018. Aby dziecko zapisać do naszej szkoły prosimy o:

(więcej)
23 marca - Dzień Otwarty

Zapraszamy rodziców na Dzień Otwarty do Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej w Łodzi (ulica Tuszyńska 31) w dniu 23 marca 2016 roku (środa) , w godzinach 8.30 – 16.00 . W tym dniu możliwe jest uczestniczenie (w roli obserwatora) w zajęciach edukacyjnych i pozalekcyjnych, zwiedzanie szkoły, rozmowy z nauczycielami, uczniami i dyrektorem szkoły. Plan zajęć otwartych Zajęcia edukacyjne: godz. 8:30 – 9:15 – edukacja wczesnoszkolna w kl. 0 godz. 9:20 – 10:10 – język angielski w kl. 2b godz. 10:20 – 11:15 – edukacja wczesnoszkolna w kl. 1a godz. 11:15 – 12:00 – edukacja wczesnoszkolna w kl. 1b godz. 1

(więcej)
Rekrutacja na rok 2016/17

Drodzy Rodzice, informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/17. Jednocześnie rozpoczynamy nabór uczniów do klasy zero , która zostanie utworzona od 1 września 2016 r. Osoby zdecydowane na zapisanie dziecka do naszej szkoły proszone są o rozpoczęcie procedury przyjęcia dziecka do szkoły poprzez: 1/ pobranie i wypełnienie formularza aplikacyjnego (w pliku poniżej) oraz przesłanie go na adres szkoły: sekretariat@szkolaeuropejska.pl 2/ ustalenie w sekretariacie terminu rozmowy diagnozującej w celu dokonania oceny gotowości szkolnej dziecka. W przypadku wyczerpania

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy