Rekrutacja

Krótko o szkole

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa realizuje profil dwujęzyczny z językiem angielskim.  Powstała  w 2006 r. przy Szkole Europejskiej w Łodzi, przygotowującej - jako jedna z niewielu szkół w Polsce – do uznanej w świecie Matury Międzynarodowej International Baccalaureate. 

Celem naszym jest stworzenie dzieciom  możliwości optymalnego rozwoju w  warunkach szkoły bezpiecznej i radosnej, szczególnie przyjaznej sześciolatkom.

Uczniowie  uczą się języka angielskiego w znacznie poszerzonym zakresie już od samego początku pobytu w szkole;  w klasie II rozpoczynają naukę języka hiszpańskiego, a w klasie piątej języka niemieckiego lub francuskiego. Dzieci mają możliwość  zdobycia międzynarodowych certyfikatów językowych (poziom A2 w kl. IV  do B2 w kl. VI) oraz wielu praktycznych umiejętności.

Na uwagę zasługują realizowane w szkole programy autorskie, m.in. innowacyjny program rozwijający uzdolnienia matematyczne prof. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, zajęcia glottodydaktyczne autorstwa prof. B. Rocławskiego ułatwiające naukę czytania i pisania oraz program gimnastyki sportowej.

Pomimo niedługiego czasu  funkcjonowania szkoły uczniowie mogą się już pochwalić sporymi osiągnięciami w postaci wyróżnień i wysokich miejsc  m.in. w ogólnopolskich konkursach matematycznych, międzynarodowych „The European Maths Challenge”, szachowych, polonistycznych i innych.

                Szkoła bierze udział  w programach  europejskiej współpracy szkół w zakresie edukacji matematycznej, przyrodniczej oraz w edukacji wczesnoszkolnej.          

            Tegoroczne wyniki Sprawdzianu OKE po klasie szóstej po raz kolejny uplasowały nas w ścisłej czołówce najlepszych szkół podstawowych w Łodzi (ranking Gazety Wyborczej) oraz zapewniły nam,  już tradycyjnie, pozycję w najwyższym, dziewiątym przedziale punktowym skali staninowej Komisji Egzaminacyjnej. 

           W  czasie świetlicowym organizowane są liczne, bezpłatne koła zainteresowań,  m.in. matematyczne, przyrodnicze, podróżnicze, muzyczne, szachowe, teatralne,  plastyczne, sportowe (tenis, aikido, taniec) i inne. Lekcje gry na pianinie oraz warsztaty ceramiczne  są częściowo płatne.

        UWAGA:  Szkoła oferuje dzieciom szczególnie uzdolnionym wysokie stypendia. Wysokość czesnego dla pozostałych uczniów wynosi 720 zł (klasy 0 i I) lub 740 zł (klasy II - VI) miesięcznie. Obowiązuje również jednorazowe wpisowe w kwocie 1500 zł.


Rekrutacja
RODO - Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów biorących udział w procesie rekrutacji (obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO)

(więcej)
Zapraszamy na Dzień Otwarty 14 marca

W środę 14 marca zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia szkoły oraz zajęć prowadzonych w wybranych klasach. Poniżej w pliku zamieszczamy harmonogram planowanych w tym dniu lekcji oraz zajęć świetlicowych. w klasach 0-II

(więcej)
KRÓTKA INFORMACJA O SZKOLE

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o szkole podstawowej i programie na rok szkolny 2018/19.

(więcej)
DZIŚ OTWARTE DRZWI!

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania szkoły oraz do obejrzenia zajęć wg ponizszego harmonogramu: 9.25 – 10.10

(więcej)
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 22 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym programem w środę, 22 listopada. W tym dniu będzie można obejrzeć szkołę, porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją, a nawet wziąć udział w zajęciach - według poniższego harmonogramu

(więcej)
Informacja w sprawie rekrutacji dla rodzin powracających z zagranicy

Informacja dla rodziców powracających z Wielkiej Brytanii! Program naszej szkoły (realizowany dwujęzycznie – w j. polskim i angielskim) jest dostosowany do przyjęcia uczniów w wieku 6-15 lat, którzy spędzili kilka lat na wyspach brytyjskich, uczęszczając do tamtejszych szkół.

(więcej)
Dni Otwarte: 23 lutego (czwartek)

W czwartek23 lutego zapraszamy na otwarte

(więcej)

Strona: 12

Newsletter: go

Partnerzy