Rekrutacja

KRÓTKA INFORMACJA O SZKOLE

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o szkole podstawowej i programie na rok szkolny 2018/19.  

Szkoła mieści się przy ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi, w budynku monitorowanym oraz spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Klasy są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (m.in. wysokiej klasy tablice interaktywne).  Szkoła jest licencjonowanym  Centrum Egzaminacyjnym Języków Europejskich TELC oraz partnerem egzaminacyjnym British Council.   Dwie pracownie komputerowe posiadają specjalistyczne oprogramowanie do nauczania przedmiotów oraz licencję Ośrodka Egzaminacyjnego ECDL ( European Computer Driving Licence).

 Szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów 6-letnich.

 Wszystkie klasy objęte są programem edukacji dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. Oprócz znacznie rozszerzonej nauki języka angielskiego każdy uczeń nabywa umiejętności w zakresie języka hiszpańskiego od klasy drugiej oraz niemieckiego/francuskiego od klasy piątej.

Najmłodszym uczniom szkoła oferuje rozwiniętą edukację sportową, artystyczną i informatyczną oraz szeroki wybór  kół zainteresowań w czasie świetlicowym. W klasach początkowych stosowane są autorskie metody nauczania matematyki oraz czytania.

 W kolejnym etapie edukacji rozszerzenia programowe realizowane są w formie dodatkowych zajęć profilowanych i dotyczą;

  • przedmiotów ścisłych (informatyka z programowaniem od klasy trzeciej, profil matematyczno-fizyczny od klasy szóstej),
  • przyrodniczych (profil eksperymentalny od klasy czwartej,  medyczno-ekologiczny od klasy siódmej),
  • humanistycznych  (profil „Akademia umysłu” – zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne w klasie czwartej; historia sztuki w klasie siódmej  oraz od klasy szóstej / siódmej profile do wyboru: ekonomiczny,  prawno-historyczny,  artystyczno- dziennikarski),
  • sportowych (od  klasy zero: pływanie, gimnastyka sportowa,  karate; od  klasy szóstej:  tenis ziemny;  w klasie  siódmej:  taniec towarzyski,  w klasie ósmej:  samoobrona)

Jednym z ważnych elementów programu wszystkich klas jest doskonalenie umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem.

 Poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w wysokich wynikach uczniów szkoły uzyskiwanych w konkursach i olimpiadach oraz na egzaminach zewnętrznych,  m.in. w ciągu ostatnich lat na sprawdzianie szóstoklasisty oraz na międzynarodowych egzaminach językowych. W klasie ósmej uczniowie osiągają  umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1, a w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie B2 oraz języka niemieckiego na poziomie A2.

 W sferze wychowawczej program ukierunkowany jest na przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz rozwijanie umiejętności budowania właściwych relacji społecznych opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji oraz poszanowaniu wartości, zgodnie  z formułą „szkoła bez przemocy, szkoła bez telefonu, szkoła z tradycją noszenia mundurków”.

 Szkoła prowadzi współpracę z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, instytucjami kultury, szkołami zagranicznymi w ramach międzynarodowego programu „E-twinning” oraz organizuje liczne wyjazdy edukacyjne.

 Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki i dalszego rozwijania umiejętności w liceum z maturą dwujęzyczną.

 


Rekrutacja
DZIŚ OTWARTE DRZWI!

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania szkoły oraz do obejrzenia zajęć wg ponizszego harmonogramu: 9.25 – 10.10

(więcej)
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 22 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym programem w środę, 22 listopada. W tym dniu będzie można obejrzeć szkołę, porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją, a nawet wziąć udział w zajęciach - według poniższego harmonogramu

(więcej)
Informacja w sprawie rekrutacji dla rodzin powracających z zagranicy

Informacja dla rodziców powracających z Wielkiej Brytanii! Program naszej szkoły (realizowany dwujęzycznie – w j. polskim i angielskim) jest dostosowany do przyjęcia uczniów w wieku 6-15 lat, którzy spędzili kilka lat na wyspach brytyjskich, uczęszczając do tamtejszych szkół.

(więcej)
Dni Otwarte: 23 lutego (czwartek)

W czwartek23 lutego zapraszamy na otwarte

(więcej)
DNI OTWARTE 22 lutego (środa)- HARMONOGRAM

W Dniu Otwartych Drzwi - 22 lutego 2017 roku (środa) ,

(więcej)
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 2017 r. w Anglojęzycznej Szkole Podstawowej

UWAGA: 22 lutego 2017 r. (w środę) zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Dzień Otwartych Drzwi w godzinach 8.30 – 16.00 . Tego dnia możliwe jest uczestniczenie razem z dzieckiem (w roli obserwatora) w zajęciach lekcyjnych (m.in. językowych lub gimnastyki sportowej) oraz świetlicowych (koła zainteresowań w szerokim wyborze) na różnych poziomach klas. Zapraszamy również do zwiedzania szkoły, m.in. pracowni komputerowych, biblioteki - oraz do rozmów z uczniami naszej szkoły. Dokładny harmonogram poszczególnych zajęć zostanie podany tuż po feriach zimowych.

(więcej)
Informacja o zmianach w programie (wg MEN)

W związku z zapowiadaną przez ministerstwo zmianą w systemie edukacji, pr osimy o zapoznanie się z

(więcej)
Rekrutacja 2017/2018

Drodzy Rodzice, informujemy o rozpoczęciu naboru uczniów do klas zero oraz pierwszej, które zostaną utworzone w roku szkolnym 2017/2018. Aby dziecko zapisać do naszej szkoły prosimy o:

(więcej)

Strona: 12

Newsletter: go

Partnerzy