Rekrutacja

Informacja o programie w r. 2018/19

Szkoła mieści się w budynku monitorowanym oraz spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Klasy są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (m.in. wysokiej klasy tablice interaktywne).   Dwie pracownie komputerowe posiadają specjalistyczne oprogramowanie do nauczania przedmiotów ogólnych oraz licencję Ośrodka Egzaminacyjnego ECDL ( European Computer Driving Licence). Szkoła Europejska jest licencjonowanym  Centrum Egzaminacyjnym Języków Europejskich TELC oraz partnerem egzaminacyjnym British Council.  

 Szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów 6-letnich.

 Wszystkie klasy objęte są programem edukacji dwujęzycznej z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. Oprócz znacznie rozszerzonej nauki języka angielskiego każdy uczeń nabywa umiejętności w zakresie języka hiszpańskiego od klasy drugiej oraz niemieckiego/francuskiego od klasy piątej.

Najmłodszym uczniom oferujemy rozwiniętą edukację sportową, artystyczną i informatyczną oraz szeroki wybór  kół zainteresowań w czasie świetlicowym. W klasach początkowych stosowane są autorskie metody nauczania matematyki oraz czytania.

 W kolejnym etapie edukacji rozszerzenia programowe realizowane są w formie dodatkowych zajęć profilowanych i dotyczą;

  • przedmiotów ścisłych (informatyka z programowaniem od klasy trzeciej, profil matematyczno-fizyczny od klasy szóstej),
  • przyrodniczych (profil eksperymentalny od klasy czwartej,  medyczno-ekologiczny od klasy siódmej),
  • humanistycznych  (profil „Akademia umysłu” – zajęcia rozwijające inteligencję emocjonalną i kompetencje społeczne w klasie czwartej; historia sztuki w klasie siódmej  oraz od klasy szóstej / siódmej profile do wyboru: ekonomiczny,  prawno-historyczny,  artystyczno- dziennikarski),
  • sportowych (od  klasy zero: pływanie, gimnastyka sportowa,  karate; od  klasy szóstej:  tenis ziemny;  w klasie  siódmej:  taniec towarzyski,  w klasie ósmej:  samoobrona)

Jednym z ważnych elementów programu wszystkich klas jest doskonalenie umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem.

 Poziom kształcenia znajduje odzwierciedlenie w wysokich wynikach uczniów szkoły uzyskiwanych w konkursach i olimpiadach oraz na egzaminach zewnętrznych,  m.in. w ciągu ostatnich lat na sprawdzianie szóstoklasisty oraz na międzynarodowych egzaminach językowych. W klasie ósmej uczniowie osiągają  umiejętność posługiwania się językiem angielskim na poziomie C1, a w zakresie języka hiszpańskiego na poziomie B2 oraz języka niemieckiego na poziomie A2.

 W sferze wychowawczej program ukierunkowany jest na przestrzeganie zasad kultury osobistej oraz rozwijanie umiejętności budowania właściwych relacji społecznych opartych na wzajemnym szacunku i tolerancji oraz poszanowaniu wartości, zgodnie  z formułą „szkoła bez przemocy, szkoła bez telefonu, szkoła z tradycją noszenia mundurków”.

 Szkoła prowadzi współpracę z uczelniami wyższymi, m.in. z Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, instytucjami kultury, szkołami zagranicznymi w ramach międzynarodowego programu „E-twinning” oraz organizuje liczne wyjazdy edukacyjne.

 Po ukończeniu szkoły podstawowej uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki i dalszego rozwijania umiejętności w liceum z maturą dwujęzyczną.


Tagi: program
Rekrutacja
RODO - Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów biorących udział w procesie rekrutacji (obowiązek informacyjny zgodny z art. 13 ust. 1 RODO)

(więcej)
Zapraszamy na Dzień Otwarty 14 marca

W środę 14 marca zapraszamy wszystkich zainteresowanych do obejrzenia szkoły oraz zajęć prowadzonych w wybranych klasach. Poniżej w pliku zamieszczamy harmonogram planowanych w tym dniu lekcji oraz zajęć świetlicowych. w klasach 0-II

(więcej)
KRÓTKA INFORMACJA O SZKOLE

Poniżej prezentujemy podstawowe informacje o szkole podstawowej i programie na rok szkolny 2018/19.

(więcej)
DZIŚ OTWARTE DRZWI!

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania szkoły oraz do obejrzenia zajęć wg ponizszego harmonogramu: 9.25 – 10.10

(więcej)
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI 22 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym programem w środę, 22 listopada. W tym dniu będzie można obejrzeć szkołę, porozmawiać z nauczycielami i dyrekcją, a nawet wziąć udział w zajęciach - według poniższego harmonogramu

(więcej)
Informacja w sprawie rekrutacji dla rodzin powracających z zagranicy

Informacja dla rodziców powracających z Wielkiej Brytanii! Program naszej szkoły (realizowany dwujęzycznie – w j. polskim i angielskim) jest dostosowany do przyjęcia uczniów w wieku 6-15 lat, którzy spędzili kilka lat na wyspach brytyjskich, uczęszczając do tamtejszych szkół.

(więcej)

Strona: 12

Newsletter: go

Partnerzy