Historia

Krótko o historii

Szkoła  powstała pod nazwą „Gimnazjum Językowe” w 1992 r. oferując innowacyjny,  sześcioletni cykl nauczania  (wprowadzony siedem lat później przez reformę oświaty) obejmujący uczniów dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej  (klasę VII i VIII)  oraz cztery klasy liceum. Po reformie szkoła zmieniła nazwę na „Szkołę Europejską Gimnazjum-Liceum”.  

Program od początku stawiał uczniowi  ambitne wyzwania.  Poza dobrze zdaną maturą,  absolwent  liceum posiadał m.in.  międzynarodowe certyfikaty z trzech języków  obcych, różnorodne umiejętności sportowe oraz bardzo dobre przygotowanie do podjęcia studiów wyższych,  z możliwością dokonania swobodnego wyboru  dalszej kariery – w kraju  lub za granicą.

 Język angielski, uznany powszechnie za międzynarodowy język komunikacji, stał się wkrótce w naszej szkole językiem wykładowym, zamiennie z językiem polskim,  tworząc tym samym profil programowy,  którego efektem było  wprowadzenie w 2006 r. anglojęzycznego programu Matury Międzynarodowej  „ International Baccalaureate”.   Nasze  liceum – jako pierwsze w Łodzi i jedno z kilkunastu w Polsce  - uzyskało tym samym status szkoły międzynarodowej  IB  (IB World School No 3065).

Nasza oferta programowa ściśle odpowiada strategii edukacyjnej Rady Europejskiej,  która w 2002 r.  nakreśliła perspektywy kształcenia wielojęzycznego, wskazując na  kompetencje językowe jako  podstawę sukcesu zawodowego i społecznego w Europie.  Nauczanie dwujęzyczne przedmiotów ogólnych, tzw. CLIL  (Content & Language Integrated Learning –zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które realizujemy od 2000 r,  stanowi nową metodykę w zakresie nauki języków obcych,  kształcąc tak obecnie poszukiwane umiejętności.

W 2006 r. założona została Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa przy Szkole Europejskiej,  pracująca metodą CLIL.Newsletter: go

W pełni wyposażone pracownie: biologiczna, chemiczna, fizyczna, językowe, humanistyczne oraz biblioteka umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć. Uczniowie podczas lekcji korzystają z wysokiej jakości tablic interaktywnych, rzutników, sprzętu audio-video. Sieć Wi-Fi pozwala prowadzić lekcje online z dostępem do internetu przez tablice multimedialne. W dwóch salach komputerowych z najnowszym oprogramowaniem multimedialnym, z dostępem do internetu, odbywają się lekcje z przedmio

(więcej)
Sukcesy w konkursach przedmiotowych

Zaszczytny tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu z Geografii otrzymał uczeń kl. III gimnazjum, JakubKleszczewski. Jako laureat konkursu Kuba ma gwarancję przyjęcia do wybranego przez siebie liceum w pierwszej kolejności, a na świadectwie ukończenia gimnazjum ma zapewnioną ocenę celującą z geografii. Serdeczne gratulacje! Kolejne gratulacje dla Michaliny Ruszkiewicz, Ewy Możyszek oraz Karoliny Lechowicz , które otrzymały tytuły finalis

(więcej)
Szkoła Europejska

SEKRETARIAT tel. 42 682 36 96 lub 607 584 941 www.szkolaeuropejska.pl sekretariat@szkolaeuropejska.pl p. Beata Biała, koordynator programu IB tel. 0 600 806 464 beatajbiala@gmail.com

(więcej)

Partnerzy