Stypendia

Zasady przyznawania stypendiów

 

Ulgi w opłatach czesnego przyznawane są:

 

1. Uczniom w formie nagrody za wybitne osiągnięcia lub najwyższe wyniki w nauce.

Ulgę przyznaje się na podstawie osiągnięć lub średniej ocen, uzyskanych przez ucznia w poprzednim semestrze  (średnia wyliczana z pominięciem ocen z przedmiotów artystycznych, sportowych oraz religii i etyki, z uwzględnieniem minimum bardzo dobrej oceny zachowania). Ulga przysługuje uczniowi w ciągu całego kolejnego semestru.  Ilość przyznanych nagród,  ich wysokość (podawana w procentach) oraz poziom wymaganej średniej ocen są zmienne i ogłaszane każdorazowo w pierwszym tygodniu następnego semestru.

 

2. Uczniom w formie stypendium naukowego,  za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata  wojewódzkich konkursów przedmiotowych:

Finalista konkursu  -  w wysokości  25% czesnego do końca nauki w szkole.

Laureat konkursu  -  w wysokości  50% czesnego do  końca nauki w szkole.


3. Uczniom w trudnej sytuacji finansowej,

 na podstawie podania złożonego    przez rodziców/opiekunów  (wraz z dokumentacją potwierdzającą) do dyrektora szkoły. Wysokość i okres obniżenia opłaty czesnego ustalane są w każdym przypadku indywidualnie i zapisywane w dokumencie  tzw. ‘Ulgi socjalnej’ 

 

4.  Rodzeństwom  -  w wysokości 5% dla każdego dziecka.

 

UWAGA: 

Jeśli uczeń uzyska więcej niż jedną ulgę, przyznawana jest wyższa.  Ulgi nie sumują się.

 


Newsletter: go
I Festiwal Piosenki Międzynarodowej

W naszej szkole odbyła się inauguracja I Festiwalu Piosenki Międzynarodowej, z inicjatywy nauczycielki jęz. niemieckiego, Pani Agnieszki Świcy. Uczestnicy przedstawili ciekawe interpretacje znanych utworów mu

(więcej)
Krótko o szkole

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa jest szkołą o profilu dwujęzycznym z językiem angielskim. Powstała w 2006 r. przy Szkole Europejskiej w Łodzi, prowadzącej dwujęzyczne gimnazjum i liceum z maturą międzynarodową. W klasie drugiej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego - hiszpańskiego, a w klasie piątej - języka niemieckiego lub francuskiego. Dzieci mają możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych oraz wielu praktycznych umi

(więcej)

Partnerzy