Stypendia

Zasady przyznawania stypendiów

Ulgi w opłatach czesnego przyznawane są :

 

1.  W formie nagrody za wybitne osiągnięcia lub najwyższe wyniki w nauce.

Ulgę przyznaje się na podstawie osiągnięć lub średniej ocen, uzyskanych przez ucznia w poprzednim semestrze  (średnia wyliczana z pominięciem ocen z przedmiotów artystycznych, sportowych oraz religii i etyki, z uwzględnieniem minimum bardzo dobrej oceny zachowania). Ulga przysługuje uczniowi w ciągu całego kolejnego semestru.  Ilość przyznanych nagród,  ich wysokość (podawana w procentach) oraz poziom wymaganej średniej ocen są zmienne i ogłaszane każdorazowo w pierwszym tygodniu następnego semestru.

 

2.  W formie stypendium naukowego,  za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata  wojewódzkich konkursów przedmiotowych i ogólnopolskich olimpiad:

Finalista konkursu   -  w wysokości  25% czesnego do końca nauki w szkole.

Laureat konkursu     -  w wysokości  50% czesnego do  końca nauki w szkole.

Finalista olimpiady  -  w wysokości  50% czesnego do końca nauki w szkole.

Laureat olimpiady    -  w wysokości  80% czesnego do końca nauki w szkole.

Finalista lub laureat dwóch olimpiad - w wysokości 100% czesnego do końca nauki w szkole.

 

3.  Uczniom w trudnej sytuacji finansowej,

 na podstawie podania złożonego    przez rodziców/opiekunów  (wraz z dokumentacją potwierdzającą) do dyrektora szkoły. Wysokość i okres obniżenia opłaty czesnego ustalane są w każdym przypadku indywidualnie i zapisywane w dokumencie  tzw. ‘Ulgi socjalnej’ 

 

4.   Rodzeństwom  -  w wysokości 5% dla każdego dziecka.

 

UWAGA: 

Jeśli uczeń uzyska więcej niż jedną ulgę, przyznawana jest wyższa.  Ulgi nie sumują się.

     
Newsletter: go
Krótko o historii

Szkoła powstała pod nazwą „Gimnazjum Językowe”

(więcej)
Ola Tarka z 2. klasy Recenzje

Nasza najwierniejsza recenzentka Ola Tarka z 3. klasy gimnazjum zachęca do przeczytania sagi Roberta Jordana. Cykl /Koło czasu/ - to wielka przyjemność dla miłośników literatury fantasy. RECENZJA Zapewne większość uczniów nie przepada za starymi książkami, które stylem pisania czasami za bardzo przypominają szkolne lektury. Jednak fakt, że coś zostało napisane w poprzednim wieku, nie znaczy, że automatycznie nie daje się czytać. Dobrym pr

(więcej)

Partnerzy