Program

PROGRAMY AUTORSKIE

Nauka czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych oparta jest na programach autorskich, które są inspiracją dla dzieci i przynoszą wymierne efekty. Poniżej krótki opis stosowanych metod:

„Szkolna i pozaszkolna kariera dziecka w najwyższym stopniu zależy od wyników w nauce czytania i pisania”   
- profesor Bronisław Rocławski                                                                                                     

 W klasie  „zero” oraz  „pierwszej”  stosujemy autorską metodę skutecznej nauki czytania i pisania  profesora Bronisława Rocławskego,   ułatwiając tym samym szybkie opanowanie tej trudnej sztuki.  Oto krótka charakterystyka metody:

  • Kształcenie postawy badawczej w odniesieniu do języka (dzieci „badają” dźwięki dzieląc głoski na samogłoski i spółgłoski,  trwałe i nietrwałe, dźwięczne i bezdźwięczne, łatwe i trudne)
  • Poznanie całego 44 literowego alfabetu (36 liter podstawowych i 8 liter niepodstawowych) na bazie klocków LOGO
  • Czytanie techniką „ślizgania” się po literach (bez tradycyjnego głoskowania)
  • Pisanie płynne bez odrywania ręki z zachowaniem charakterystycznych cech litery (pismo pętelkowe)
  • Odkrywanie reguł ortofonicznych i ortograficznych poprzez analizę zgromadzonego w tabelach słownictwa i odwoływanie się do świata głosek

 Więcej informacji na stronie: http://www.glottodydaktyka.pl.                       

                        

 

„Ostatni rok wychowania przedszkolnego i pierwszy rok nauki szkolnej na długie lata wyznaczają przebieg edukacji matematycznej i mają wpływ na rozwój dziecięcych zdolności matematycznych"        - profesor Edyta Gruszczyk - Kolczyńska                     

 

Realizowany w naszej szkole  program nauczania matematyki  autorstwa profesor  E. Gruszczyk – Kolczyńskiej  Rozwijanie uzdolnień matematycznych dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego oraz w pierwszym roku nauki szkolnej jest inspiracją dla dzieci do odkrywania świata matematyki w zabawie i czerpania radości z wysiłku intelektualnego.

Istotnym elementem programu są gry i zabawy matematyczne,  pomoce dydaktyczne (klocki, kasztany, miarki krawieckie, guziki, kostki do gry itp.) oraz diagnoza kompetencji matematycznej na początku i w końcu roku szkolnego.

Biorąc udział w inspirujących ćwiczeniach dzieci uczą się:

  • ukierunkowania umysłu na rozwiązywanie problemów matematycznych (chcą wiedzieć, ile jest, policzyć, zmierzyć, zbudować, rozłożyć na części)
  • czerpania przyjemności z pokonywania trudności umysłowych
  • wytrwałości w dążeniu do celu
  • wrażliwości na otaczający świat.
Więcej informacji można znaleźć w książce E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - „O dzieciach matematycznie uzdolnionych"

Program
Program - informacja na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Państwo, poniżej zamieszczamy krótką informację o programie poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17. Nasza szkoła stara się zapewnić uczniom jak najlepszą opiekę i bezpieczeństwo, atrakcyjny, znacznie poszerzony program edukacyjny oraz przyjazną, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

(więcej)
Założenia programowe (metoda CLIL)

Szkoła realizuje program edukacji dwujęzycznej - w języku polskim i angielskim - w oparciu o podstawy programowe nauczania zintegrowanego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz o treści międzynarodowego programu 'Primary Years Programme'/ IBO/ Program nauczania dwujęzycznego opracowany przez Szkołę Europejską - z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym na większości przedmiotów ogólnych- jest dla ucznia szansą uzyskania ponadstandardowych umiejętności, które mogą znacząco wpłynąć na kształt jego przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej. Czas nauki w szkole podstawowej to niep

(więcej)
ABOUT THE PROGRAMME

Primary and secondary education for foreign students at the European School of Lodz. International classes: we offer general education based on both the Polish national curriculum and the International Baccalaureate curriculum for English speaking students.

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy