Program

Założenia programowe (metoda CLIL)

Szkoła realizuje program edukacji dwujęzycznej - w języku polskim i angielskim - w oparciu o podstawy programowe nauczania zintegrowanego Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz o treści międzynarodowego programu  'Primary Years Programme'/IBO/

Program nauczania  dwujęzycznego  opracowany przez Szkołę Europejską - z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym na większości przedmiotów ogólnych- jest dla ucznia szansą uzyskania ponadstandardowych  umiejętności,   które mogą znacząco wpłynąć na  kształt jego przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej.  

Czas nauki w szkole podstawowej to niepowtarzalna okazja, aby  zaszczepić  w dziecku  łatwość   posługiwania się językami obcymi,  ponieważ  - według wyników badań naukowych - naturalna swoboda  przyswajania obcojęzycznych struktur i  właściwego akcentu jest charakterystyczna dla wieku dziecięcego (w przybliżeniu do klasy szóstej) i mija bezpowrotnie  właśnie pod koniec drugiego etapu edukacyjnego.

Wyposażony w szersze kompetencje,  absolwent szkoły zyskuje swobodny dostęp do programów europejskich, m.in. prestiżowego programu matury międzynarodowej,  realizowanego w wielu krajach świata (m.in. również w naszym liceum). W następnym etapie nauki, po maturze,  uczeń ma przywilej większego wyboru studiów zagranicznych lub np. coraz liczniej otwieranych kierunków anglojęzycznych  na polskich uczelniach.  

Nasza szkoła  podstawowa oferuje  naukę kolejno trzech języków obcych w toku sześcioletniej nauki. Dzięki programom autorskim z zakresu edukacji matematycznej i polonistycznej oraz  aktywizującym  technikom  nauczania,  dzieci łatwiej  i szybciej osiągają wymagane  umiejętności, czerpiąc radość z udziału w zajęciach.  Ważny akcent programowy stanowi rozwinięta edukacja sportowa i artystyczna.  Proponujemy również wyjątkowo bogaty wybór bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych i klubów zainteresowań w ramach świetlicy.

PYP  (Primary Years Programme) jest programem bazującym na osiągnięciach sprawdzonych systemów edukacyjnych, zapewniającym dzieciom optymalne warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego według najlepszych światowych standardów.  Jego istotą jest wspieranie indywidualnych uzdolnień   każdego ucznia oraz wskazywanie sposobów i możliwości zastosowania zdobytych umiejętności i wiedzy w codziennej rzeczywistości.  Zachęcamy dzieci do aktywnych poszukiwań, by zaszczepić w nich radość samodzielnego działania i satysfakcji z działań na rzecz innych.  Istotnym elementem programu wychowawczego jest wykształcenie w każdym dziecku postaw poszanowania takich wartości, jak: prawda, uczciwość, dobroć, piękno, sprawiedliwość, odpowiedzialność.    

Absolwenci szkoły mają możliwość kontynuacji nauki w dwujęzycznym gimnazjum Szkoły Europejskiej oraz w kolejnym etapie - w naszym międzynarodowym liceum, przygotowującym do uzyskania dyplomu Matury Międzynarodowej - przepustki do najwyżej cenionych uczelni świata.

Program
Program - informacja na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Państwo, poniżej zamieszczamy krótką informację o programie poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/17. Nasza szkoła stara się zapewnić uczniom jak najlepszą opiekę i bezpieczeństwo, atrakcyjny, znacznie poszerzony program edukacyjny oraz przyjazną, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

(więcej)
PROGRAMY AUTORSKIE

Nauka czytania, pisania oraz umiejętności matematycznych oparta jest na programach autorskich, które są inspiracją dla dzieci i przynoszą wymierne efekty. Poniżej krótki opis stosowanych metod: „Szkolna i pozaszkolna kariera dziecka w najwyższym stopniu zale

(więcej)
ABOUT THE PROGRAMME

Primary and secondary education for foreign students at the European School of Lodz. International classes: we offer general education based on both the Polish national curriculum and the International Baccalaureate curriculum for English speaking students.

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy