Historia

Krótko o szkole

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa jest szkołą o profilu dwujęzycznym z językiem angielskim. Powstała w 2006 r. przy Szkole Europejskiej w Łodzi, prowadzącej dwujęzyczne gimnazjum i liceum z maturą międzynarodową. W klasie drugiej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego - hiszpańskiego, a w klasie piątej - języka niemieckiego lub francuskiego. Dzieci mają możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych oraz wielu praktycznych umiejętności. Edukacja wzbogacona jest o treści międzynarodowego programu IB „Primary Years Programme”, opracowanego przez autorów uznanego w świecie programu matury międzynarodowej International Baccalaureate.

Nauczyciele stosują ciekawe, aktywizujące formy zajęć, wykorzystując nowoczesne zaplecze dydaktyczne, w postaci np. tablic multimedialnych. Nasi uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Otrzymali wyróżnienia m.in.w konkursach matematycznych „Alfik”, „Kangur” oraz szachowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W wojewódzkim konkursie kompetencji „Ele-mele – umiem wiele”, organizowanym przez ŁCDN dla poziomu klas I – III, zajęli w 2009 roku II miejsce w Łodzi, a w bieżącym roku nasza inscenizacja „Kanały łódzkie”, prezentująca jedno z bardziej tajemniczych miejsc, jakimi są podziemne kanały znajdujące się pod naszym miastem, została uznana za najlepszą spośród wszystkich szkół. W tym roku uczniowie klasy trzeciej zajęli w wojewódzkich międzyszkolnych konkursach: II miejsce w konkursie ortograficznym „Złote pióro” oraz III miejsce w konkursie „Omnibus”. W ogólnopolskim sprawdzianie OBUT 2012 procent sprawności klasy trzeciej z języka polskiego wyniósł 89% i z matematyki 92%, a w ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji OPERON, klasa trzecia uzyskała wynik 98,2%. W zakresie języka angielskiego uczniowie w klasie czwartej uzyskują poziom A2 –chętni mogą przystąpić do egzaminu Cambridge for Schools (KET), w klasie piątej poziom B1 (PET), a w klasie szóstej B2 (FCE). Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej kolejny raz znalazły się w najwyższym, dziewiątym staninie punktowej skali CKE . Jesteśmy również uczestnikami programu europejskiej współpracy szkół "E-twinning" w zakresie edukacji matematycznej „Matematyka wokół nas” i przyrodniczej „Geo-catching”. Od dwóch lat nauka czytania, pisania i liczenia wspomagana jest zajęciami glottodydaktycznymi prowadzonymi przez wyspecjalizowanego nauczyciela w klasach I –III oraz na zajęciach indywidualnych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ogółem nasza szkoła podstawowa liczy około 100 uczniów, w tym kilkoro uczniów innych narodowości, którzy równocześnie uczą się języka polskiego. W roku szkolnym 2012/2013 utworzona zostanie jedna klasa „zero” i jedna klasa pierwsza.
Tagi: ASP
Newsletter: go
Warsztaty dla najmłodszych

Najmłodsze klasy uczestniczyły w warsztatach pt. „Odpowiedzialny opiekun zwierząt” w Ośrodku Działań Ekologicznych „Źródła”. Dla zerówki zajęcia były częścią realizacji projektu „Bliżej pieska". Podczas tej inicjatywy dzieci dowiedziały się j

(więcej)
Powitaliśmy nowy rok szkolny

W pierwszy dzień szkoły witaliśmy się wszyscy z ogromną radością... Wakacje, wiadomo, były wspaniałe - jednak stęskniliśmy się za sobą i za atmosferą szkolną - przecież tyle ciekawych rzeczy dzieje się na lekcjach! Początek uroczystości był dla wszystkich niespodzianką, bo panie nauczycielki wcieliły się w role uczniów i było wesoło.... Szczególnie ciepło zostali powitani uczniowie z klasy zero oraz klasy pierwszej, którzy rozpoczynają swoją prz

(więcej)

Partnerzy