Historia

Krótko o szkole

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa jest szkołą o profilu dwujęzycznym z językiem angielskim. Powstała w 2006 r. przy Szkole Europejskiej w Łodzi, prowadzącej dwujęzyczne gimnazjum i liceum z maturą międzynarodową. W klasie drugiej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego - hiszpańskiego, a w klasie piątej - języka niemieckiego lub francuskiego. Dzieci mają możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych oraz wielu praktycznych umiejętności. Edukacja wzbogacona jest o treści międzynarodowego programu IB „Primary Years Programme”, opracowanego przez autorów uznanego w świecie programu matury międzynarodowej International Baccalaureate.

Nauczyciele stosują ciekawe, aktywizujące formy zajęć, wykorzystując nowoczesne zaplecze dydaktyczne, w postaci np. tablic multimedialnych. Nasi uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Otrzymali wyróżnienia m.in.w konkursach matematycznych „Alfik”, „Kangur” oraz szachowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W wojewódzkim konkursie kompetencji „Ele-mele – umiem wiele”, organizowanym przez ŁCDN dla poziomu klas I – III, zajęli w 2009 roku II miejsce w Łodzi, a w bieżącym roku nasza inscenizacja „Kanały łódzkie”, prezentująca jedno z bardziej tajemniczych miejsc, jakimi są podziemne kanały znajdujące się pod naszym miastem, została uznana za najlepszą spośród wszystkich szkół. W tym roku uczniowie klasy trzeciej zajęli w wojewódzkich międzyszkolnych konkursach: II miejsce w konkursie ortograficznym „Złote pióro” oraz III miejsce w konkursie „Omnibus”. W ogólnopolskim sprawdzianie OBUT 2012 procent sprawności klasy trzeciej z języka polskiego wyniósł 89% i z matematyki 92%, a w ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji OPERON, klasa trzecia uzyskała wynik 98,2%. W zakresie języka angielskiego uczniowie w klasie czwartej uzyskują poziom A2 –chętni mogą przystąpić do egzaminu Cambridge for Schools (KET), w klasie piątej poziom B1 (PET), a w klasie szóstej B2 (FCE). Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej kolejny raz znalazły się w najwyższym, dziewiątym staninie punktowej skali CKE . Jesteśmy również uczestnikami programu europejskiej współpracy szkół "E-twinning" w zakresie edukacji matematycznej „Matematyka wokół nas” i przyrodniczej „Geo-catching”. Od dwóch lat nauka czytania, pisania i liczenia wspomagana jest zajęciami glottodydaktycznymi prowadzonymi przez wyspecjalizowanego nauczyciela w klasach I –III oraz na zajęciach indywidualnych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ogółem nasza szkoła podstawowa liczy około 100 uczniów, w tym kilkoro uczniów innych narodowości, którzy równocześnie uczą się języka polskiego. W roku szkolnym 2012/2013 utworzona zostanie jedna klasa „zero” i jedna klasa pierwsza.
Tagi: ASP
Newsletter: go
Talent Show

Na początku tygodnia wzięliśmy udział w muzyczno-wokalnych popisach klas 0-3. Każda z klas zaprezentowała piosenki, których nauczyła się w tym roku szkolnym na zajęciach muzyki, a ci uczniowie, którzy pod kierunkiem p. Moniki rozpoczęli naukę gry na pianinie, zabłysnęli prawdziwym talentem. Wszystkim spodobały się również popisy małych flecistów - usłyszeliśmy krótkie utwory oparte na popularnych motywach muzycznych, zagrane z dużym zaangażowaniem. Były również

(więcej)
Uroczystość ślubowania

W Dzień Edukacji Narodowej odbyła się uroczystość pasowania pierwszaków na uczniów naszej szkoły. Tego właśnie dnia uczniowie klasy pierwszej złożyli ślubowanie i otrzymali legitymacje szkolne. Pięknie się zaprezentowali, m.in. śpiewając hymn szkoły. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem! Emocje towarzyszyły również ich rodzicom, którzy też złożyli ślubowanie. Całość uświetniły występy uczniów klas drugich, którzy wspólnie z p. Magdą Poter wsp

(więcej)

Partnerzy