Program
Program nauczania dwujęzycznego (metoda CLIL)

INFORMACJE OGÓLNE : Opracowany przez naszą szkołę program nauczania dwujęzycznego (CLIL – Content and Language Integrated Learning) - z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym - jest dla ucznia szansą uzyskania ponadstandardowych umiejętności, które mogą znacząco wpłynąć na kształt jego przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej. Sześcioletni, jednolity cykl programowy Szkoły Europejskiej w zakresie gimnazjum i liceum, umożliwia stopniowe osiąganie cennych kompetencji, zwieńczone uzyskaniem Matury Międzynarodowej, najwyższej rangi dyplomu szkolnictwa średniego na świec

(więcej)
ABOUT THE PROGRAMME

Primary and secondary education for foreign students at the European School of Lodz. International classes: The school offers general education based on both the Polish national curriculum and the International Baccalaureate curriculum for English speaking students.

(więcej)
Profile

Na dodatkowych zajęciach o profilu biotechnologiczno - medycznym stajemy się naukowcami. Zapraszamy każdego, kto interesuje się medycyną, biologią czy chemią, albo każdą inną dziedziną z pogranicza tych trzech. Jest jeden warunek: nie możecie bać się ubrudzenia, intensywnych zapachów i mocnych wrażeń. O tym, na czym polegają nasze zajęcia, dowiecie się z prezentacji, która podsumowuje ostatni semestr naszej działalności. Warto obejrzeć...

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy