Program

Program nauczania dwujęzycznego (metoda CLIL)

INFORMACJE OGÓLNE

Opracowany przez naszą szkołę program nauczania dwujęzycznego (CLIL – Content and Language Integrated Learning) - z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym - jest dla ucznia szansą uzyskania ponadstandardowych umiejętności, które mogą znacząco wpłynąć na kształt jego przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej. Sześcioletni, jednolity cykl programowy Szkoły Europejskiej w zakresie gimnazjum i liceum, umożliwia stopniowe osiąganie cennych  kompetencji,  zwieńczone  uzyskaniem  Matury Międzynarodowej,  najwyższej rangi  dyplomu  szkolnictwa średniego na świecie (źródło: www.menis.pl).

Program wychowawczy zakłada  kształtowanie  właściwych postaw etycznych,  wrażliwości społecznej i emocjonalnej, odpowiedzialności za własny rozwój,  poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz świadomości  współistnienia w globalnym społeczeństwie.

Wyposażeni w odpowiednie kompetencje,  absolwenci szkoły mają wiele możliwości:  m.in. podejmują studia na uczelniach zagranicznych lub na coraz liczniej otwieranych kierunkach anglojęzycznych w polskich uczelniach;  biorą udział  w programach europejskich, w projektach międzynarodowej współpracy między uczelniami  (stypendia zagraniczne).  Dzięki łatwości  poruszania się w środowisku wielojęzycznym,  zyskują więcej, również na późniejszym etapie życia zawodowego.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW (rok szkolny 2014/15)
W tej szkole zdobędziesz solidne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego  oraz wiele umiejętności  ponadstandardowych.  Lekcje są ciekawie prowadzone, m.in. dzięki aktywnym formom nauczania (np. metodą projektów),  częstym wyjazdom edukacyjnym oraz multimedialnemu wyposażeniu sal.  
Wszystkie podstawowe   przedmioty  objęte są programem nauczania dwujęzycznego – to znaczy, że będziesz używać języka angielskiego, zamiennie z językiem polskim,  na przedmiotach ogólnych.  Są to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i historia. Język angielski na tych przedmiotach  jest wprowadzany stopniowo;  najważniejsze jest, abyś przede wszystkim zrozumiał zagadnienie.  W razie niejasności,  nauczyciel powtórzy z Tobą materiał i wyjaśni wszelkie wątpliwości, np. na indywidualnych konsultacjach. 
 
Dodatkowo weźmiesz  udział w  ciekawie prowadzonych,  rozszerzonych zajęciach profilowanych,  które wybierzesz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.  Dzięki nim  o wiele łatwiej będziesz mógł zaplanować przyszły kierunek dalszej nauki.
Oto profile do wyboru:
- matematyczno-techniczny
- medyczno-ekologiczny
- prawno-historyczny
- kulturoznawczo-dziennikarski 
- ekonomiczny

Ucząc się trzech języków obcych w naszej szkole, będziesz mógł liczyć na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów z każdego z nich. W  trakcie nauki zdobędziesz  certyfikat z języka angielskiego na poziomie minimum  B2 (FCE) lub C1 (CAE) oraz z języka hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomach  odpowiednio: A2, B1 lub B2.
Ponadto zdobędziesz europejski certyfikat technologii informatycznej (ECDL - European Computer Driving Licence)  poświadczający twoją biegłość w obsłudze komputera.
W zakres zajęć sportowych wchodzi,  poza klasycznymi lekcjami wychowania fizycznego, nauka pływania, tenisa ziemnego, tańca towarzyskiego i technik samoobrony. Większość zajęć odbywa się w profesjonalnych halach sportowych.  Dla chętnych organizowane są kursy jazdy konnej. 

W zdobywaniu wiedzy i umiejętności służyć  Ci będą doskonale wyposażone pracownie  przedmiotowe oraz  nowoczesne komputerowe laboratoria, w których, poza praktyczną nauką języków obcych,  będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów ogólnych,  pracując z internetem lub w wielu innych, super ciekawych interaktywnych  programach.   Pomoc w zdobyciu potrzebnych informacji  do zajęć możesz zawsze uzyskać w bibliotece, dysponującej szybkim łączem internetowym oraz bogatym księgozbiorem podręcznym i popularnonaukowym - także wideoteką i fonoteką. 

* Absolwenci Szkoły Europejskiej zostali przyjęci na następujące uczelnie:  
University of Cambridge, University of Oxford,  London School of Business and Management,    London School of   Arts,  University of Aberdeen,  London School of South African Studies, Napier University of Edinburgh, Maastricht University, University of Birmingham , University of Warwick,  Aston University, Coventry University of  International  Law, Centrum Kształcenia Międzynarodowego  PŁ,  Uniwersytet  Warszawski, Uniwersytet Łódzki i inne   

Program
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W pliku poniżej do pobrania:

(więcej)
ABOUT THE PROGRAMME

Primary and secondary education for foreign students at the European School of Lodz. International classes: The school offers general education based on both the Polish national curriculum and the International Baccalaureate curriculum for English speaking students.

(więcej)
Profile

Na dodatkowych zajęciach o profilu biotechnologiczno - medycznym stajemy się naukowcami. Zapraszamy każdego, kto interesuje się medycyną, biologią czy chemią, albo każdą inną dziedziną z pogranicza tych trzech. Jest jeden warunek: nie możecie bać się ubrudzenia, intensywnych zapachów i mocnych wrażeń. O tym, na czym polegają nasze zajęcia, dowiecie się z prezentacji, która podsumowuje ostatni semestr naszej działalności. Warto obejrzeć...

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy