O szkole
Joanna Kapica - biblioteka

Joanna KapicaAbsolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej UŁ. Od ponad 10 lat opiekuje się zbiorami biblioteki „Almy” - szkoły języków obcych oraz Szkoły Europejskiej. Inspiruje do sięgania po anglojęzyczne czasopisma, opowiadania i powieści. Organizuje konkursy z nagrodami, m.in. na komiksowe ilustracje przeczytanych opowieści w obcych językach. Posiada bezcenne – dla naszych absolwentów programu Matury Międzynarodowej – informacje na temat możliwości wyboru ciekawych kierunków oferowanych przez uczelnie zagraniczne. Sprawnie posługuje się językiem angielskim.W wolnym czasie lubi czytać książki, ale jej ulubionym zajęciem jest słuc

(więcej)
Małgorzata Thiele - wychowanie fizyczne

Nauczyciel dyplomowany wychowania fizycznego , w Szkole Europejskiej prowadzi zajęcia W-F -u od 10 lat. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Informatyki (studia podyplomowe w zakresie wychowania zdrowotnego); trener II klasy w gimnastyce sportowej, instruktor fitness, nauczyciel jogi, instruktor rekreacji ruchowej (specjalność: kinezygerontoprofilaktyka). Wszystkie te umiejętności wykorzystuje na zajęciach wychowania fizycznego; zaraża uczniów energią i pasją do zdrowego, sportowego stylu życia.

(więcej)

Strona: 12345678910

Newsletter: go

W pełni wyposażone pracownie: biologiczna, chemiczna, fizyczna, językowe, humanistyczne oraz biblioteka umożliwiają prowadzenie ciekawych zajęć. Uczniowie podczas lekcji korzystają z wysokiej jakości tablic interaktywnych, rzutników, sprzętu audio-video. Sieć Wi-Fi pozwala prowadzić lekcje online z dostępem do internetu przez tablice multimedialne. W dwóch salach komputerowych z najnowszym oprogramowaniem multimedialnym, z dostępem do internetu, odbywają się lekcje z przedmio

(więcej)
Sukcesy w konkursach przedmiotowych

Zaszczytny tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu z Geografii otrzymał uczeń kl. III gimnazjum, JakubKleszczewski. Jako laureat konkursu Kuba ma gwarancję przyjęcia do wybranego przez siebie liceum w pierwszej kolejności, a na świadectwie ukończenia gimnazjum ma zapewnioną ocenę celującą z geografii. Serdeczne gratulacje! Kolejne gratulacje dla Michaliny Ruszkiewicz, Ewy Możyszek oraz Karoliny Lechowicz , które otrzymały tytuły finalis

(więcej)
Szkoła Europejska

SEKRETARIAT tel. 42 682 36 96 lub 607 584 941 www.szkolaeuropejska.pl sekretariat@szkolaeuropejska.pl p. Beata Biała, koordynator programu IB tel. 0 600 806 464 beatajbiala@gmail.com

(więcej)

Partnerzy