Rekrutacja

Ważne informacje

Termin egzaminów wstępnych do gimnazjum:  kwiecień - maj 2016 r.  

Na egzamin należy zapisać się w sekretariacie. Istnieje możliwość  indywidualnego umówienia terminu zdawania egzaminu wstępnego.
Kandydaci proszeni są o złożenie podania o przyjęcie do szkoły i wypełnienie kwestionariusza (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie).
                                                                      
Opłaty, czesne:
W roku szkolnym 2016/17 miesięczna opłata czesnego wynosić będzie  720,00 zł (klasa I), 740,00 zł (klasa II) i 790,00 zł (klasa III). Uczniowie z tytułami finalistów i laureatów konkursów wojewódzkich otrzymują stypendia naukowe.
Wpisowe: jednorazowe na cały 6-letni okres nauki (gimnazjum i liceum) -  1.200 zł,  z możliwością rozłożenia na raty.

UWAGA: Kandydaci ze szkół państwowych ze średnią ocen powyżej 5,0  (wyłączając przedmioty: WF, religia, plastyka i muzyka) na koniec pierwszego lub drugiego semestru w klasie szóstej, otrzymują  stypendium  naukowe obniżające miesięczną opłatę czesnego do 290 zł.  Promocja dotyczy pierwszych trzech zgłoszonych uczniów ze szkół państwowych, spełniających powyższe warunki.I. ZASADY REKRUTACJI

1. Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw.
2. Z egzaminów wstępnych zwolnieni są:
 • laureaci i finaliści konkursów wojewódzkich,
 • uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,8 (nie wliczając przedmiotów artystycznych) oraz oceną co najmniej „bardzo dobrą” z zachowania w klasyfikacji pierwszego lub drugiego semestru kl. VI,
 • kandydaci, którzy uzyskali powyżej 35 pkt. na sprawdzianie po szkole podstawowej,
 • absolwenci Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej przy SE.
3. Kandydaci ze średnią ocen poniżej 4,8 przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, diagnozującej  podstawowe umiejętności z zakresu j. polskiego i matematyki.
4. Wszyscy kandydaci odbywają rozmowę wstępną, służącą ogólnej ocenie ucznia oraz poznaniu jego zainteresowań.
5. Wszyscy kandydaci piszą test diagnozujący poziom opanowania języka angielskiego.
W przypadku uzyskania niewystarczającej ilości punktów, uczeń może ponownie przystąpić  do tego egzaminu  po upływie minimum czterech tygodni, w celu poprawienia wyników.
6. Uczniowie, którzy ukończyli szkołę podstawową z wyróżnieniem, a otrzymali niewystarczającą
ilość punktów  z testu z języka angielskiego, mają możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy językowej ze strony szkoły.


II. POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Szkoła zapewnia atmosferę wzajemnego szacunku i tolerancji, przestrzeganie zasad kultury zachowania oraz poczucie bezpieczeństwa wśród uczniów.
2. Języki obce
Obowiązkowe:
a) angielski: w klasie III gimnazjum wszyscy uczniowie uzyskują certyfikat B2 (FCE) lub C1 (CAE) – zależnie od poziomu wyjściowego,
b) hiszpański 
(w klasie III uczniowie uzyskują certyfikat B1 lub B2),
c) francuski/niemiecki (w klasie III do uzyskania certyfikat A2 lub B1).

Dla chętnych:  dodatkowe lekcje języka:  a/ chińskiego, b/ rosyjskiego c/ włoskiego

3. Informatyka: uzyskany certyfikat w kl. I: Europejski Certyfikat Technologii Informatycznej (ECDL – European Computer Driving Licence), poświadczający wysoki stopień zaawansowania.
4. Klasy dwujęzyczne z wykładowym językiem angielskim (zamiennie z językiem polskim) na następujących przedmiotach: historia, biologia, geografia, chemia, fizyka i matematyka.

Na ww. przedmiotach ogólnych w klasie I wprowadzane jest słownictwo i terminologia przedmiotowa w języku angielskim; uczniowie pracują na krótkich, prostych tekstach, stopniowo doskonaląc angielski jako język komunikacji.Korzyści płynące z udziału w programie CLIL (profil dwujęzyczny):
 • uzyskanie płynności w posługiwaniu się praktycznym językiem angielskim niezależnie od kontekstu i sytuacji, z uwzględnieniem tekstów naukowych,
 • dostęp do programu matury międzynarodowej oraz możliwość studiowania kierunków anglojęzycznych (np. na Wydziale Międzynarodowym Politechniki Łódzkiej), w kraju  i za granicą,
 • możliwość zdawania w liceum polskiej matury dwujęzycznej, z dodatkową częścią w języku angielskim = absolwenci otrzymują dodatkowe punkty na świadectwie.
5. Zajęcia profilowane:
Wszyscy uczniowie biorą udział w pozalekcyjnych zajęciach z rozszerzeniem programowym, prowadzonych metodą projektów, wybieranych według własnych zainteresowań.
Profile do wyboru: medyczno-ekologiczny, matematyczno-techniczny, ekonomiczny, prawno-historyczny, kulturoznawczo-dziennikarski.

6. Obowiązkowe zajęcia sportowe – w większości prowadzone w profesjonalnych klubach sportowych (z bezpłatnym dowozem)
 •     basen i W-F – klasa I-III,
 •     tenis ziemny – klasa I,
 •     taniec towarzyski – klasa II,
 •     techniki samoobrony – klasa III,
 •     jazda konna – klasa III (dla chętnych)
7. Zajęcia indywidualne, konsultacje,  koła konkursowe i  olimpijskie
8. Obiady: dodatkowo płatne – ok. 8 zł (firma cateringowa)
9. Ilość osób w klasach:  12-16
10. Wyposażenie szkoły: sprzęt audiowizualny w każdej klasie,  dwie sale internetowe
z nowoczesnym programem do realizacji zajęć ogólnych i językowych, biblioteka z doskonałym zapleczem dydaktycznym, wolny dostęp do Internetu na terenie całego budynku.

Uwaga: wszystkie wyżej wymienione zajęcia programowe realizowane są bez dodatkowych opłat.

Rekrutacja
Dzień Otwarty dla kandydatów do klas szóstej i siódmej

23 lutego zapraszamy na zajęcia otwarte dla kandydatów do klasy szóstej i siódmej (wg nowego systemu edukacji) Zajęcia edukacyjne klas dwujęzycznych 1-3 SE GIMNAZJUM: godz. 8.30-9.15 historia – klasa I: Początki Cesarstwa Rzymskiego

(więcej)
Informacja w sprawie naboru na rok 2017/18

Szanowni Państwo, W związku z zapowiadaną reformą oświaty, informujemy o możliwości przyjęcia kandydatów do klas będących odpowiednikami obecnej klasy szóstej oraz pierwszej i drugiej gimnazjum. Każdego roku prowadzimy nabór uczniów na wszystkich poziomach

(więcej)
Spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/17

23 marca (środa) o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat szczegółów dotyczących realizacji programu CLIL dwujęzycznego gimnazjum oraz dwujęzycznego liceum z Maturą Międzynarodową International Baccalaureate . Na spotkaniu opowiemy, jak uczniowie są przygotowywani, aby z sukcesem przystąpić do prestiżowej międzynarodowej matury zdawanej w języku angielskim. Tego dnia rodzice kandydatów oraz sami zainteresowani mają dodatkowo możliwość obserwacji wybranych zajęć, w tym lekcji prowadzonych metodą CLIL (przedmioty ogólne realizowane z użyciem języka angielskiego) oraz odbycia rozmowy z uczniami, nauczycielami i dyrek

(więcej)
O programie i jego założeniach (dla kandydatów na 2016/17 r.)

W pliku poniżej (do pobrania) zamieszczone są informacje o założeniach programowych szkoły dla kandydatów na rok 2016/17.

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy