Rekrutacja

Informacja w sprawie naboru na rok 2017/18

Szanowni Państwo,

W związku z zapowiadaną reformą oświaty, informujemy o możliwości przyjęcia kandydatów do klas będących odpowiednikami obecnej klasy szóstej oraz pierwszej i drugiej gimnazjum. 

Każdego roku prowadzimy nabór uczniów na wszystkich poziomach klas, z gwarancją uzupełnienia różnic programowych. Od przyszłego roku szkolnego (jeśli reforma dojdzie do skutku) planujemy następujące cykle edukacyjne:

1/ od kl. zero (cykl 3-letni obejmujący klasy 0, I, II)

2/ po klasie drugiej (cykl 3-letni obejmujący klasy III, IV, V)

3/ po klasie piątej (cykl 3-letni obejmujący klasy VI, VII, VIII).

Finalny etap edukacji na poziomie szkolnictwa średniego będzie realizowany w naszym czteroletnim liceum z polską maturą dwujęzyczną.  

 Dotychczasowe wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych w naszych szkołach (plasujące się zawsze w najwyższym staninie skali punktowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) oraz doskonała kadra nauczycielska dają gwarancję realizacji kształcenia na jak najwyższym poziomie.

 

KRÓTKO O PROGRAMIE:

Szkoła  podstawowa realizuje rozszerzenia  programowe w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie:

1/  języków obcych  (profil dwujęzyczny z j. angielskim we wszystkich klasach – metodą CLIL oraz dodatkowo nauka j. hiszpańskiego od  kl. drugiej i j. niemieckiego/francuskiego od kl. piątej)

2/ przedmiotów ścisłych  (informatyka z programowaniem od kl. trzeciej,  profil matematyczno-fizyczny od klasy szóstej)

3/ przedmiotów przyrodniczych  (profil eksperymentalny od kl. czwartej,  medyczno-ekologiczny od kl. siódmej)

4/ przedmiotów humanistycznych  (profil regionalny od kl. czwartej; historia sztuki w kl. siódmej;  od klasy szóstej/siódmej profile do wyboru: ekonomiczny,  prawno-historyczny,  artystyczno- dziennikarski)

5/ przedmiotów sportowych  (od  klasy zero: pływanie, gimnastyka sportowa,  karate, w-f ;  od  klasy szóstej:  tenis ziemny;  w klasie  siódmej:  taniec towarzyski,  w klasie ósmej:  samoobrona)

PROGRAM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH:

Zgodnie z programem  każdy uczeń uzyskuje następujące poziomy umiejętności językowych w poszczególnych klasach:

·         j. angielski:  poziom A2 – w kl. czwartej, B1 – w kl. piątej,  B2 w kl. szóstej, C1- w kl. ósmej

·         j. hiszpański: poziom A2 – w kl. szóstej, B1+/B2  w  kl. ósmej,

·         j. niemiecki/francuski: poziom A2 – w kl. ósmej

PROGRAM PROFILU DWUJĘZYCZNEGO:

Szkoła szczyci się tradycją nauczania dwujęzycznego metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning  / Zintegrowane nauczanie językowo- przedmiotowe) od 2000 roku. Posiadając  wyjątkowe umiejętności w zakresie posługiwania się j. angielskim,  uczniowie z łatwością realizują  program nauczania dwujęzycznego już od klasy trzeciej, używając na przemian j. angielskiego lub polskiego na przedmiotach ogólnych (przyroda, matematyka, historia, a w wyższych klasach dodatkowo:  geografia, fizyka, chemia, biologia)  oraz przygotowując krótkie anglojęzyczne prezentacje z zakresu różnych zagadnień przedmiotowych.

LICEUM

Po ukończeniu klasy ósmej uczniowie  będą mogli rozwijać i zdobywać nowe  umiejętności już na wyższym etapie edukacyjnym w naszym dwujęzycznym liceum,  pod opieką nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami naukowymi, mającymi za sobą pracę dydaktyczną na wyższych uczelniach oraz szkolenia zagraniczne z zakresu programu matury międzynarodowej.

Zapraszamy do udziału w lekcjach  próbnych na wszystkich poziomach klas oraz do obejrzenia wnętrza szkoły. Wkrótce zamieścimy szczegółowy harmonogram Dni Otwartych.

 


Rekrutacja
Dzień Otwarty dla kandydatów do klas szóstej i siódmej

23 lutego zapraszamy na zajęcia otwarte dla kandydatów do klasy szóstej i siódmej (wg nowego systemu edukacji) Zajęcia edukacyjne klas dwujęzycznych 1-3 SE GIMNAZJUM: godz. 8.30-9.15 historia – klasa I: Początki Cesarstwa Rzymskiego

(więcej)
Spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/17

23 marca (środa) o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat szczegółów dotyczących realizacji programu CLIL dwujęzycznego gimnazjum oraz dwujęzycznego liceum z Maturą Międzynarodową International Baccalaureate . Na spotkaniu opowiemy, jak uczniowie są przygotowywani, aby z sukcesem przystąpić do prestiżowej międzynarodowej matury zdawanej w języku angielskim. Tego dnia rodzice kandydatów oraz sami zainteresowani mają dodatkowo możliwość obserwacji wybranych zajęć, w tym lekcji prowadzonych metodą CLIL (przedmioty ogólne realizowane z użyciem języka angielskiego) oraz odbycia rozmowy z uczniami, nauczycielami i dyrek

(więcej)
O programie i jego założeniach (dla kandydatów na 2016/17 r.)

W pliku poniżej (do pobrania) zamieszczone są informacje o założeniach programowych szkoły dla kandydatów na rok 2016/17.

(więcej)
Ważne informacje

Termin egzaminów wstępnych do gimnazjum: kwiecień - maj 2016 r. Na egzamin należy zapisać się w sekretariacie. Istnieje możliwość indywidualnego umówienia terminu zdawania egzaminu wstępnego. Kandydaci proszeni są o złożenie podania o przyjęcie do szkoły i wypełnienie kwestionariusza (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie).

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy