Matura

Matura i co dalej ?

PRZYDATNE ADRESY O STUDIACH ZA GRANICĄ
www.korba.pl - polski serwis, w którym można znaleźć informacje o studiach za granicą
www.europa.korba.pl - tu znajdziesz informacje o studiach w Europie
www.ucas.com - strona angielskiej organizacji odpowiedzialnej za rekrutację na studiach
www.hero.ac.uk/rae/index.htm - ranking uniwersytetów angielskich
www.qaa.ac.uk/revreps/reviewreports.htm - ranking uniwersytetów angielskich
www.collegent.com - informacje o studiach w USA
www.studyabroad.com - podstawowe informacje o studiach na całym świecie
www.srnexpress.com - ogólne informacje o systemach finansowania studiów
InterEdu.com - informacje o studiach w Europie
www.foundersonline.org, www.cof.org, www.iefa.org, www.finaid.org - strony pomocnicze w wyszukiwaniu stypendiów
europa.eu.int/ploteus - praca i edukacja w krajach UE
www.braintrack.com , geowww.uibk.ac.at/univ - adresy wyszukiwarek uczelni
www.language-learning.net - największa na świecie baza danych kursów języków obcych i szkół językowych




Absolwenci Szkoły Europejskiej zostali przyjęci na następujące uczelnie:  

University of Cambridge , University  of  Oxford, London School of Business and Management, London School of Arts,  University of Aberdeen , Napier University of  Edinburgh,  Maastricht University,  London School of South African Studies ,  University  of Birmingham, University of Warwick,  Aston University,  Coventry University of  International  Law,  Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, Uniwersytet  Warszawski,  Uniwersytet Łódzki i inne 

 

Matura
Theory of Knowledge

Zajęcia prowadzone w ramach modułu "Teoria wiedzy" są odbierane jako szczególnie ciekawe. Oto komentarz jednej z uczennic: " Lekcje TOKu zdecydowanie zmieniły moje podejście do otaczającej mnie rzeczywistości. Szczególnie dobrze zapamiętałam rozdziały o sposobach poznawania świata przez ludzi – logice, percepcji zmysłowej, emocjach i języku. Analiza zalet i wad tych prób zrozumienia wszechświata uświadomiła mi, jak bardzo ograniczone są nasze możliwości poznania prawdziwej natury świata. Chociaż lekcja ta nie była zbyt pocieszająca, zdecydowanie zmien

(więcej)
Matura międzynarodowa

Ponad 1000 wyższych uczelni w ponad 47 krajach świata uznaje międzynarodową maturę, czyli International Baccalaureate. Przygotowuje do niej ponad 1400 szkół na świecie - zarówno publicznych jak i prywatnych. Dnia 07.04.2006 r. Szkoła Europejska w Łodzi została wpisana do rejestru międzynarodowych szkół uprawnionych do realizacji programu IB i przeprowadzenia egzaminu maturalnego, na podstawie którego uczniowie uzyskują wstęp na prestiżowe uczelnie na świecie. Celem nauczania i wychowania w szkole IB jest holistyczna edukacja i wykreowanie człowieka na miarę zjednoczonego świata XXI wieku. Program IB promuje wzajemne zrozumienie między n

(więcej)
ZASADY REKRUTACJI

Uczniowie kończący gimnazjum w Szkole Europejskiej przyjmowani są do klasy pre IB bez egzaminów wstępnych. Kryteria rekrutacji do klasy pre-IB Diploma /pierwsza klasa liceum/ 1. Wyniki w nauce, czyli: - oceny z języka polskiego i matematyki, uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum, - oceny z czterech wybranych przedmiotów (historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, informatyka, drugi język - np. niemiecki, francuski lub hiszpański), uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum, 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 3. Szczególne osiągnięcia pozaszkolne - np. wyróżnienia w konkur

(więcej)
Polska matura z dodatkiem anglojęzycznym

Program matury dwujęzycznej zawiera w sobie wszystkie komponenty standardowej polskiej matury. Oznacza to, że egzamin maturalny jest identyczny z egzaminem zdawanym przez maturzystów w całej Polsce, jednak absolwenci klas dwujęzycznych zobowiązani są do zdawania dodatkowej części pisemnego egzaminu z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym (jest to trzeci arkusz egzaminacyjny) w języku angielskim. Wybierając polską maturę dwujęzyczną można liczyć na dodatkowe punkty przy klasyfikacji na wyższe studia . Istotną różnicę stanowi poziom języka angielskiego, wybranego przez ucznia klasy dwujęzycznej jako przedmiot obowiązkowy zdawany na matur

(więcej)

Klasa I LO - PRE IB DIPLOMA (Matura Międzynarodowa) Nauka w tej klasie ma na celu przygotowanie do: - sposobu nauczania w programie Matury Międzynarodowej - używania języka angielskiego jako wykładowego na wszystkich przedmiotach - form sprawdzania wiedzy i umiejętności typowych dla programu IB

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy