Rekrutacja

Ważne informacje: egzaminy, płatności

Informacja dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2016/17:
Kandydaci proszeni są o złożenie podania o przyjęcie do szkoły i wypełnienie kwestionariusza (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie).  Istnieje możliwość  indywidualnego umówienia terminu egzaminu wstępnego. Sekretariat: tel. 42 682 36 96

I. Egzaminy wstępne:    pisemny i ustny z j. angielskiego (na poziomie B2)  Termin ustalany indywidualnie.
Szkoła oferuje pomoc wakacyjną w  przypadku konieczności uzupełnienia poziomu znajomości języków obcych.
Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum:
1.  Wyniki w nauce, czyli:
   a. oceny z języka polskiego i matematyki, uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum,
   b. oceny z czterech wybranych przedmiotów (historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, informatyka, drugi język - np. niemiecki, francuski lub hiszpański), uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum
2.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego
3.  Szczególne osiągnięcia pozaszkolne ,  np. wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, dodatkowe certyfikaty językowe, wolontariat, itp.
4.  Wyniki uzyskane na egzaminach wstępnych  z języka angielskiego.

UWAGA: Uczeń jest zwolniony z egzaminu pisemnego oraz z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, jeżeli posiada certyfikat FCE z oceną minimum B  lub jest laureatem/finalistą wojewódzkiego konkursu języka angielskiego.

II. Opłaty oraz czesne za naukę:
W przypadku realizacji programu Matury Międzynarodowej czesne za rok nauki kształtuje się na poziomie ok. 15.000 zł  (opłaty uzależnione są od kosztów programu weryfikowanych rocznie przez organizację International Baccalaureate). Obowiązuje również jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 1000 zł (z możliwością rozłożenia na raty).

Szkoła oferuje również możliwość realizacji programu polskiej matury dwujęzycznej. W takim wypadku czesne wynosi ok. 10.000 zł rocznie.    

Uwaga: absolwenci gimnazjum Szkoły Europejskiej oraz kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem są zwolnieni z opłat wpisowego.  Uczniowie z wysoką średnią ocen oraz finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich i olimpiad otrzymują stypendia naukowe.

III. Krótki zarys programu:

Klasa I  :  realizowana dwujęzycznie (jęz. wykładowe: polski i angielski)
 Pod koniec tej klasy można dokonać wyboru :
       a/ programu matury polskiej -  z profilem dwujęzycznym (w klasie II i III)
       b/ programu matury miedzynarodowej –  z wykładowym jęz. angielskim (w kl.  II i III)
Ad a/ - w programie matury polskiej:
1. rozszerzenia przedmiotowe (profile) przygotowujące do studiów z zakresu:   lingwistyki, medycyny,  informatyki z robotyką,  ekonomii,  prawa, psychologii, biotechnologii
2. doskonalenie w zakresie znajomości języków obcych na poziomie od B1- C2.  Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych z trzech języków obcych.
3. możliwość zdawania dodatkowej części egzaminu maturalnego w jęz. angielskim (poziom podstawowy przedmiotu)  i uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie
Ad b/ - w programie matury międzynarodowej:
Uczniowie  zyskują najwyższy poziom biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie C2 oraz m.in.:
a.    wszechstronne rozwijanie umiejętności poprzez wybór zarówno przedmiotów humanistycznych, przyrodniczych jak i matematycznych,
b.    udział w zajęciach teorii wiedzy (TOK), wprowadzających podstawy logiki i metodologii nauki,
c.    cenne doświadczenia w zakresie działań  o charakterze badawczym z wybranego przedmiotu oraz umiejętność ich opisywania językiem naukowym w pracy dyplomowej (Extended Essay)
d.    prestiżowy dyplom IB Diploma,  umożliwiający kontynuację nauki m.in. na znaczących uczelniach świata bez  egzaminów wstępnych, z możliwością uzyskania stypendium akademickiego już od pierwszego roku studiów.

Szczegółowy program IB na stronie www.szkolaeuropejska.pl

Liceum Szkoły Europejskiej oferuje ponadto:
a. indywidualne zajęcia rozszerzające i uzupełniające (z wykładowcami wyższych uczelni)
b. wspólne zajęcia ze studentami wybranych kierunków w ramach współpracy między szkołami.
c. przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach,
d. uzyskanie europejskiego certyfikatu technologii informacyjnej (ECDL)
e. naukę pływania, samoobrony, tenisa ziemnego, jazdy konnej oraz tańca towarzyskiego,
f. wyjazdy turystyczne z cyklu "Zwiedzamy stolice europejskie",
g. wycieczki krajoznawcze oraz obozy żeglarskie i sportowo-rekreacyjne,
h. udział w kursie nurkowania (OPEN WATER DIVER PADI)
i.  uzyskanie samochodowego Prawa Jazdy


Pliki do pobrania
Rekrutacja
Informacje dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2017/18

Szkoła otwiera nabór uczniów do pierwszej klasy liceum w roku szkolnym 2017/18. Podania o przyjęcie do szkoły wraz z wypełnionym kwestionariuszem (pobranym ze strony internetowej) należy składać w sekretariacie osobiście lub mailowo na adres: sekretariat@szkolaeuropejska.pl.

(więcej)
Zarys programu (rok szkolny 2017-18)

LICEUM Z MATURĄ DWUJĘZYCZNĄ Program liceum, zgodnie z dwujęzycznym profilem Szkoły Europejskiej w Łodzi*, bazuje na metod

(więcej)
Spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/17

23 marca (środa) o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat szczegółów dotyczących realizacji programu CLIL dwujęzycznego gimnazjum oraz dwujęzycznego liceum z Maturą Międzynarodową International Baccalaureate . Na spotkaniu opowiemy, jak uczniowie są przygotowywani, aby z sukcesem przystąpić do prestiżowej międzynarodowej matury zdawanej w języku angielskim. Osoby planujące udział w spotkaniu prosimy o wcześniejszą zapowiedź swojego przybycia drogą telefoniczną (42 682 12 10) lub mailową (sekretariat@szkolaeuropejska.pl).

(więcej)
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17

Prezentujemy najważniejsze informacje dla wszystkich osób zainteresowanych programem liceum oraz Matury Międzynarodowej International Bacccalaureate w roku szkolnym 2016/17 realizowanym w Szkole Europejskiej. Ważne informacje: płatności, egzaminy

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy