Rekrutacja

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17

Prezentujemy najważniejsze informacje dla wszystkich osób zainteresowanych programem liceum oraz Matury Międzynarodowej International Bacccalaureate w roku szkolnym 2016/17 realizowanym w Szkole Europejskiej.Ważne informacje:
płatności, egzaminy

Informacja dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2016/17:
Kandydaci proszeni są o złożenie podania o przyjęcie do szkoły i wypełnienie kwestionariusza (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie).  Istnieje możliwość  indywidualnego umówienia terminu egzaminu wstępnego. Sekretariat: tel. 42 682 36 96

I. Egzaminy wstępne:    pisemny i ustny z j. angielskiego (na poziomie B2)  Termin ustalany indywidualnie.
Szkoła oferuje pomoc wakacyjną w  przypadku konieczności uzupełnienia poziomu znajomości języków obcych. 
Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum: 
1.  Wyniki w nauce, czyli: 
   a. oceny z języka polskiego i matematyki, uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum, 
   b. oceny z czterech wybranych przedmiotów (historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, informatyka, drugi język - np. niemiecki, francuski lub hiszpański), uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum
2.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
3.  Szczególne osiągnięcia pozaszkolne ,  np. wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, dodatkowe certyfikaty językowe, wolontariat, itp. 
4.  Wyniki uzyskane na egzaminach wstępnych  z języka angielskiego.

UWAGA: Uczeń jest zwolniony z egzaminu pisemnego oraz z rozmowy kwalifikacyjnej w języku angielskim, jeżeli posiada certyfikat FCE z oceną minimum B  lub jest laureatem/finalistą wojewódzkiego konkursu języka angielskiego.

II. Opłaty i czesne za naukę
W przypadku realizacji programu Matury Międzynarodowej czesne wynosi ok. 15.000 zł. rocznie, płatne w w miesięcznych ratach (opłata jest uwarunkowana kosztami programu, podawanymi przez IBO). Obowiązuje również jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 1000 zł (z możliwością rozłożenia na raty).

Szkoła oferuje również możliwość realizacji programu polskiej matury dwujęzycznej. W takim wypadku czesne kształtuje się na poziomie ok. 10.000 zł za rok nauki (płatne w miesięcznych ratach).   

Uwaga: absolwenci gimnazjum Szkoły Europejskiej oraz kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem są zwolnieni z opłat wpisowego.  Uczniowie z wysoką średnią ocen oraz finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich i olimpiad otrzymują stypendia naukowe.


Rekrutacja
Informacje dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2017/18

Szkoła otwiera nabór uczniów do pierwszej klasy liceum w roku szkolnym 2017/18. Podania o przyjęcie do szkoły wraz z wypełnionym kwestionariuszem (pobranym ze strony internetowej) należy składać w sekretariacie osobiście lub mailowo na adres: sekretariat@szkolaeuropejska.pl.

(więcej)
Zarys programu (rok szkolny 2017-18)

LICEUM Z MATURĄ DWUJĘZYCZNĄ Program liceum, zgodnie z dwujęzycznym profilem Szkoły Europejskiej w Łodzi*, bazuje na metod

(więcej)
Spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/17

23 marca (środa) o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat szczegółów dotyczących realizacji programu CLIL dwujęzycznego gimnazjum oraz dwujęzycznego liceum z Maturą Międzynarodową International Baccalaureate . Na spotkaniu opowiemy, jak uczniowie są przygotowywani, aby z sukcesem przystąpić do prestiżowej międzynarodowej matury zdawanej w języku angielskim. Osoby planujące udział w spotkaniu prosimy o wcześniejszą zapowiedź swojego przybycia drogą telefoniczną (42 682 12 10) lub mailową (sekretariat@szkolaeuropejska.pl).

(więcej)
Ważne informacje: egzaminy, płatności

Informacja dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2016/17: Kandydaci proszeni są o złożenie podania o przyjęcie do szkoły i wypełnienie kwestionariusza (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie). Istnieje możliwość indywidualnego umówienia terminu egzaminu wstępnego. Sekretariat: tel. 42 682 36 96 I. Egzaminy wstępne: pisemny i ustny z j. angielskiego (na poziomie B2) Termin ustalany indywidualnie. Szkoła oferuje pomoc wakacyjną w przypadku konieczności uzupełnienia poziomu znajomości języków obcych. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum: 1. Wyniki w nauce, cz

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy