Rekrutacja

Zarys programu (rok szkolny 2017-18)

LICEUM  Z MATURĄ DWUJĘZYCZNĄ 

Program liceum, zgodnie z dwujęzycznym profilem Szkoły Europejskiej w Łodzi*, bazuje na metodzie nauczania dwujęzycznego (Content and Language Integrated Learning - CLIL), promowanej od wielu lat przez Komisję Europejską i stosowanej przez wiele szkół w krajach Unii Europejskiej. Skuteczność tej innowacyjnej metody zwanej „zintegrowanym nauczaniem przedmiotowo-językowym” została potwierdzona wieloma sukcesami. Szkoła Europejska wprowadza profil edukacji dwujęzycznej już w szkole podstawowej, poprzez gimnazjum, osiągając na poziomie liceum wyjątkowe efekty.

Nauka w liceum stanowi finalny etap realizacji założeń programowych szkoły. Uczniowie mają możliwość przystępowania do matury dwujęzycznej (z modułem w języku angielskim), przez co zyskują dodatkowe punkty oraz mają możliwość wyboru kierunków anglojęzycznych na wydziałach międzynarodowych nie tylko uczelni polskich (np. IFE -  International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej), ale również  zagranicznych.

Realizacja profilu dwujęzycznego przebiega w sposób uwzględniający poziom opanowania języka; uczniowie stopniowo doskonalą umiejętność posługiwania się angielskim na przedmiotach ogólnych, np. matematyce, chemii, fizyce, biologii, historii, geografii. Analizują również krótkie teksty anglojęzyczne z zakresu danego przedmiotu. W klasach wyższych samodzielnie przygotowują ciekawe prezentacje z wybranych zagadnień.

Ważny element programu liceum stanowią dodatkowe rozszerzenia profilowe służące rozwijaniu zainteresowań i przygotowaniu do egzaminów maturalnych oraz przyszłych kierunków na wyższych uczelniach. Oferowane przez szkołę profile przygotowują do studiów w zakresie m.in. nauk ścisłych, medycyny, lingwistyki, informatyki z robotyką, ekonomii, prawa, psychologii, biotechnologii i innych – według aktualnych wyborów przyszłych maturzystów.  

Zajęcia sportowe są kolejno realizowane w poszczególnych latach nauki, m.in. tenis, pływanie, taniec towarzyski, karate i dla chętnych - gimnastyka sportowa i jazda konna.

Szkoła Europejska współpracuje z uczelniami wyższymi, umożliwiając uczniom wspólne zajęcia ze studentami różnych kierunków; organizuje również zagraniczne wyjazdy edukacyjne oraz obozy sportowe.

Kandydaci planujący udział w programie naszego liceum mogą liczyć na istotną  pomoc ze strony szkoły w uzupełnianiu i nadrabianiu zaległości - nie tylko językowych, ale również – jeśli zachodzi taka potrzeba - z pozostałych przedmiotów. 

Co zyskujesz, biorąc udział w programie naszego liceum: 

  • ·         możliwość nauki w niewielkich, kameralnych grupach, pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej - m.in. wykładowców wyższych uczelni
  • ·         skuteczne przygotowanie do studiów w zakresie m.in. nauk ścisłych, medycyny, lingwistyki, informatyki z robotyką, ekonomii, prawa, psychologii, biotechnologii, etc
  • ·         biegłą znajomość języka angielskiego (poziom C1/ C2) z możliwością podjęcia studiów na kierunkach anglojęzycznych uczelni wyższych w kraju i za granicą
  • ·         międzynarodowe certyfikaty z trzech języków obcych
  • ·         europejski dyplom ECDL  - certyfikat technologii informacyjnej
  • ·         wybór zajęć sportowych:  tenis, pływanie, samoobrona, taniec i inne
  • ·         zagraniczne wyjazdy edukacyjne
  • ·         obozy żeglarskie i sportowo-rekreacyjne
  • ·         twórczą, przyjazną atmosferę

 *Szkoła Europejska: Ośrodek Egzaminacyjny Języków Europejskich TELC; Partner Egzaminacyjny British Council

 

 


Rekrutacja
Informacje dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2017/18

Szkoła otwiera nabór uczniów do pierwszej klasy liceum w roku szkolnym 2017/18. Podania o przyjęcie do szkoły wraz z wypełnionym kwestionariuszem (pobranym ze strony internetowej) należy składać w sekretariacie osobiście lub mailowo na adres: sekretariat@szkolaeuropejska.pl.

(więcej)
Spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/17

23 marca (środa) o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat szczegółów dotyczących realizacji programu CLIL dwujęzycznego gimnazjum oraz dwujęzycznego liceum z Maturą Międzynarodową International Baccalaureate . Na spotkaniu opowiemy, jak uczniowie są przygotowywani, aby z sukcesem przystąpić do prestiżowej międzynarodowej matury zdawanej w języku angielskim. Osoby planujące udział w spotkaniu prosimy o wcześniejszą zapowiedź swojego przybycia drogą telefoniczną (42 682 12 10) lub mailową (sekretariat@szkolaeuropejska.pl).

(więcej)
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17

Prezentujemy najważniejsze informacje dla wszystkich osób zainteresowanych programem liceum oraz Matury Międzynarodowej International Bacccalaureate w roku szkolnym 2016/17 realizowanym w Szkole Europejskiej. Ważne informacje: płatności, egzaminy

(więcej)
Ważne informacje: egzaminy, płatności

Informacja dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2016/17: Kandydaci proszeni są o złożenie podania o przyjęcie do szkoły i wypełnienie kwestionariusza (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie). Istnieje możliwość indywidualnego umówienia terminu egzaminu wstępnego. Sekretariat: tel. 42 682 36 96 I. Egzaminy wstępne: pisemny i ustny z j. angielskiego (na poziomie B2) Termin ustalany indywidualnie. Szkoła oferuje pomoc wakacyjną w przypadku konieczności uzupełnienia poziomu znajomości języków obcych. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum: 1. Wyniki w nauce, cz

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy