Rekrutacja

Informacje dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2017/18

Szkoła otwiera nabór uczniów do pierwszej klasy liceum w roku szkolnym 2017/18. Podania o przyjęcie do szkoły wraz z wypełnionym kwestionariuszem (pobranym ze strony internetowej) należy składać w sekretariacie osobiście lub mailowo na adres: sekretariat@szkolaeuropejska.pl.
I. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum: 
1.  Wyniki w nauce, czyli: 
   a. oceny z języka polskiego i matematyki, uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum, 
   b. oceny z czterech wybranych przedmiotów (historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, informatyka, drugi język - np. niemiecki, francuski lub hiszpański), uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum
2.  Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
3.  Szczególne osiągnięcia pozaszkolne ,  np. wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, dodatkowe certyfikaty językowe, wolontariat, itp. 

UWAGA: Uczeń otrzymuje dodatkowe punkty, jeżeli posiada certyfikat FCE z oceną minimum B  lub jest laureatem/finalistą wojewódzkiego konkursu języka angielskiego.

II. Opłaty oraz czesne za naukę:

Oplata roczna (czesne) w klasie pierwszej wynosi: 9.960,- zł (miesięczna: 830,- zł). Jednorazowa opłata wpisowa: 1000,- zł. 

Uwaga: absolwenci gimnazjum Szkoły Europejskiej oraz kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem są zwolnieni z opłaty wpisowej.   Uczniowie z wysoką średnią ocen oraz finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich i olimpiad otrzymują stypendia naukowe.
Rekrutacja
Zarys programu (rok szkolny 2017-18)

LICEUM Z MATURĄ DWUJĘZYCZNĄ Program liceum, zgodnie z dwujęzycznym profilem Szkoły Europejskiej w Łodzi*, bazuje na metod

(więcej)
Spotkanie w sprawie rekrutacji na rok szkolny 2016/17

23 marca (środa) o godz. 17.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat szczegółów dotyczących realizacji programu CLIL dwujęzycznego gimnazjum oraz dwujęzycznego liceum z Maturą Międzynarodową International Baccalaureate . Na spotkaniu opowiemy, jak uczniowie są przygotowywani, aby z sukcesem przystąpić do prestiżowej międzynarodowej matury zdawanej w języku angielskim. Osoby planujące udział w spotkaniu prosimy o wcześniejszą zapowiedź swojego przybycia drogą telefoniczną (42 682 12 10) lub mailową (sekretariat@szkolaeuropejska.pl).

(więcej)
INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA ROK SZKOLNY 2016/17

Prezentujemy najważniejsze informacje dla wszystkich osób zainteresowanych programem liceum oraz Matury Międzynarodowej International Bacccalaureate w roku szkolnym 2016/17 realizowanym w Szkole Europejskiej. Ważne informacje: płatności, egzaminy

(więcej)
Ważne informacje: egzaminy, płatności

Informacja dla kandydatów do liceum w roku szkolnym 2016/17: Kandydaci proszeni są o złożenie podania o przyjęcie do szkoły i wypełnienie kwestionariusza (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie). Istnieje możliwość indywidualnego umówienia terminu egzaminu wstępnego. Sekretariat: tel. 42 682 36 96 I. Egzaminy wstępne: pisemny i ustny z j. angielskiego (na poziomie B2) Termin ustalany indywidualnie. Szkoła oferuje pomoc wakacyjną w przypadku konieczności uzupełnienia poziomu znajomości języków obcych. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum: 1. Wyniki w nauce, cz

(więcej)

Newsletter: go

Partnerzy