Program

Założenia programowe (metoda CLIL)

Program nauczania dwujęzycznego opracowany przez Szkołę Europejską - z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym - jest dla ucznia szansą uzyskania ponadstandardowych umiejętności, które mogą znacząco wpłynąć na kształt jego przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej.

Wyposażeni w odpowiednie kompetencje,  absolwenci chętnie biorą udział  w programach europejskich, m.in. w programie matury międzynarodowej na poziomie liceum, w projektach międzynarodowej współpracy między uczelniami  (stypendia zagraniczne) lub  podejmują studia  na coraz liczniej otwieranych kierunkach anglojęzycznych w polskich uczelniach.

Celem szkoły jest  kształtowanie  zarówno cennych umiejętności,  jak i właściwych postaw etycznych, wrażliwości społecznej,  odpowiedzialności za własny rozwój,  poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz świadomości  współistnienia w globalnym społeczeństwie.

Sześcioletni, spójny  cykl programowy Szkoły Europejskiej w zakresie gimnazjum i liceum gwarantuje stopniowe osiąganie cennych  kompetencji,  zwieńczone  uzyskaniem  Matury Międzynarodowej,  najwyższej rangi  dyplomu  szkolnictwa średniego* na świecie, stanowiącego przepustkę do renomowanych  uczelni świata

*Źródło: www.menis.pl

Klasa I liceum - prowadzona jest dwujęzycznie, z wykładowym j. polskim i angielskim. Stanowi przygotowanie do realizacji programu zarówno polskiej matury dwujęzycznej, jak i do matury międzynarodowej (International Baccalaureate). Wyboru dokonuje się pod koniec tej klasy.
Języki obce w liceum:
a) pierwszy język obcy: angielski. Certyfikaty możliwe do uzyskania: - Certificate in Advanced English (CAE - poziom C1) w klasie pierwszej - Certificate of Proficiency in English (CPE- poziom C2) w klasie trzeciej
 b) drugi i trzeci język obcy: niemiecki/hiszpański /francuski. Certyfikaty możliwe do uzyskania: -poziom B1, B2, C1 - z każdego języka, w zależności od poziomu wyjściowego, w cyklu trzyletnim.

Pod koniec klasy pierwszej uczniowie dokonują wyboru programu:
a) polskiej matury dwujęzycznej (minimum trzy przedmioty prowadzone dwujęzycznie - po polsku i angielsku, pozostałe przedmioty po polsku)
b) matury międzynarodowej IB (język wykładowy: angielski)
Ad. a) Klasa dwujęzyczna
 Program matury dwujęzycznej zawiera w sobie wszystkie komponenty standardowej polskiej matury. Oznacza to, że egzamin maturalny jest identyczny z egzaminem zdawanym przez maturzystów w całej Polsce, jednak absolwenci klas dwujęzycznych zobowiązani są do zdawania dodatkowej części pisemnego egzaminu z wybranego przedmiotu (jest to trzeci arkusz egzaminacyjny) w języku angielskim, za co otrzymują dodatkową punktację.
Ad. b) Klasa Matury Międzynarodowej (cykl dwuletni)
Każdy uczeń realizuje sześć wybranych przedmiotów: po jednym z niżej wymienionych grup przedmiotowych, określając jednocześnie poziom (standardowy lub rozszerzony), na jakim planuje zdawać go na maturze:
Grupa 1: JĘZYK A - język ojczysty: polski lub angielski
Grupa 2: JĘZYK B - język obcy: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski
Grupa 3: NAUKI SPOŁECZNE - geografia, historia, ekonomia
Grupa 4: NAUKI EKSPERYMENTALNE - chemia, fizyka, biologia
Grupa 5: NAUKI MATEMATYCZNE - podstawy matematyki, matematyka, matematyka zaawansowana
Grupa 6: PRZEDMIOT DO WYBORU - drugi wybrany przedmiot z grupy 2, 3, 4.

Ponadto program IB obejmuje trzy komponenty:
1. The Extended Essay (EE) - samodzielna praca maturalna (ok 4000 słów) oceniana zewnętrznie, którą uczeń pisze przez dwa lata trwania nauki w programie IB,
2. Theory of Knowledge (TOK) - zajęcia międzyprzedmiotowe mające na celu naukę krytycznego myślenia poprzez badanie wpływu procesów poznawczych na świadomość i postrzeganie świata przez człowieka,
3. CAS (Creativity, Action, Service)- blok samodzielnie realizowanych przez uczniów działań w trzech modułach: twórczych, artystycznych (creativity), sportowych, turystycznych (action) oraz społecznych, wolontariackich (service).

 Program IB stanowi optymalne przygotowanie do samodzielnego studiowania w szkołach wyższych w kraju i za granicą. Jest przeznaczony dla uczniów wykazujących się minimum średnimi wynikami w nauce oraz systematyczną pracą. Dyplom ukończenia programu matury międzynarodowej IB otwiera drzwi najbardziej znaczących uczelni świata bez dodatkowych egzaminów wstępnych, z możliwością ubiegania się o stypendia akademickie już od pierwszego roku studiów.

Liceum Szkoły Europejskiej oferuje ponadto: - indywidualne zajęcia rozszerzające i uzupełniające, - udział w konkursach i olimpiadach, - uzyskanie europejskiego certyfikatu technologii informacyjnej (ECDL) - naukę pływania, samoobrony, tenisa ziemnego, jazdy konnej oraz tańca towarzyskiego, - wyjazdy turystyczne z cyklu "Zwiedzamy stolice europejskie", wycieczki krajoznawcze oraz obozy żeglarskie i sportowo-rekreacyjne, - udział w kursie nurkowania (OPEN WATER DIVER PADI) - uzyskanie samochodowego Prawa Jazdy
* Absolwenci zostali przyjęci na następujące uczelnie (LINK)

Program
Program Liceum Szkoły Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym programem naszego liceum, do pobrania w pliku poniżej. Pierwsza faza rekrutacji na rok szkolny 2016/17 potrwa do końca maja 2016 r.

(więcej)
Theory of Knowledge (moduł programowy)

Fascynujący przedmiot: TEORIA WIEDZY - czym jest jeden z ważnych modułów programu IB? (czytaj wiecej...)

(więcej)
Theory of Knowledge - komentarze

Komentarze uczniów po kilku miesiącach zajęć modułu THEORY OF KNOWLEDGE: (czytaj wiecej...)

(więcej)
Fizyka w IB to nie tylko wzory...

„Wkuwanie” zawiłych wzorów przyprawia cię o zawrót głowy? Chciał(a)byś wreszcie zrozumieć, jak działają nowoczesne technologie? A może wolisz coś z fizyki medycznej, astrofizyki, komunikacji, teorii względności lub fizyki wysokich energii? Wszystko jasne: kurs w fizyki w programie matury międzynarodowej to coś dla ciebie! Koniec z zawiłymi teoretycznymi rachunkami, zamiast nich – samodzielnie planowane doświadczenia! Przykład? Pomiar charakterystyki rozładowywania kondensatora – uwieczniony na zdjęciu.

(więcej)
Matura z ekonomii? Tylko w IB!

Czy Bill Gates - młody student - może być naszym wzorem? Jak założyć firmę i zarabiać tzw. wielkie pieniądze? Od czego zależy sukces ekonomiczny? Jakie mechanizmy gospodarcze rządzą rynkiem i wpływają na nasze codzienne życie? Wśród wielu możliwości, które daje program matury międzynarodowej IB jest gratka dla wielbicieli giełdy, indeksów, rozwoju gospodarczego… matura z ekonomii! Jeśli myślisz, że będziesz wkuwał martwe terminy

(więcej)
Oferta programowa liceum na rok 2014/15

Klasa pierwsza - dwujęzyczna (jęz. wykładowe: polski i angielski). Pod koniec tej klasy można dokonać wyboru : a/ programu matury polskiej - z profilem dwujęzycznym (w klasie II i III) b/ programu matury miedzynarodowej – z wykładowym jęz. angielskim (w kl. II i III) Ad a/ - w programie matury polskiej: 1. rozszerzenia przedmiotowe (profile) przygotowujące do studiów z zakresu m.in.: lingwistyki, medycyny, informatyki z robotyką, ekonomii, prawa, psychologii, biotechnologii 2. doskonalenie w zakresie znajomości język

(więcej)
Lekcja geografii – Case studies (przykład)

Zajęcia geografiii w klasie matury międzynarodowej mają nieco inny charakter niż w programie polskiej matury. Akcent nie jest stawiany na wiedzę encyklopedyczną (np. typy gleb czy strefy klimatyczne - omawiane w poprzednich klasach). Koncentrujemy się na bieżących problemach naszego globu i - analizując konkretne przykłady ze świata (tzw.case studies) -poznajemy przyczyny i skutki różnych zjawisk, rozważamy ich konsekwencje i szukamy rozwiązań. Lekcja prowadzona jest całkowicie w języku angielskim. Opis lekcji w plikuponiżej:

(więcej)
Extended Essay

Jedną z ważniejszych części programu IB stanowi Extended Essay, praca o objętości do 4000 słów, z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole (niekoniecznie zdawanego na maturze). Esej tworzony jest stopniowo w ciągu trzech semestrów, jego temat jest dowolny, priorytetem jestprzeprowadzenie własnych badań przez ucznia. W poprzednich latach w naszej szkole powstało wiele interesujących prac, np. z dziedziny biologii. Oto fragmenty jednej z nich:

(więcej)

Strona: 12

Newsletter: go

Partnerzy