Historia

Krótko o historii

Szkoła  powstała pod nazwą „Gimnazjum Językowe” w 1992 r., oferując innowacyjny,  sześcioletni cykl nauczania obejmujący uczniów dwóch ostatnich klas szkoły podstawowej  (klasę VII i VIII)  oraz cztery klasy liceum (wprowadzony siedem lat później przez reformę oświaty we wszystkich szkołach).  Po reformie szkoła zmieniła nazwę na „Szkołę Europejską Gimnazjum-Liceum”.  

Program od początku stawiał uczniowi  ambitne wyzwania.  Poza dobrze zdaną maturą,  absolwent  liceum posiadał m.in.  międzynarodowe certyfikaty z trzech języków  obcych, bardzo dobre przygotowanie do podjęcia studiów wyższych,  z możliwością dokonania swobodnego wyboru  dalszej kariery – w kraju  lub za granicą oraz różnorodne umiejętności sportowe.  

 Język angielski, uznany powszechnie za międzynarodowy język komunikacji, stał się w naszej szkole - zamiennie z językiem polskim - językiem wykładowym, tworząc tym samym profil programowy,  którego efektem było  wprowadzenie w 2006 r. anglojęzycznego programu Matury Międzynarodowej  „ International Baccalaureate”.   Nasze  liceum – jako pierwsze w Łodzi i jedno z kilkunastu w Polsce  - uzyskało status szkoły międzynarodowej  IB  (IB World School No 3065).

Nasza oferta programowa ściśle odpowiada strategii edukacyjnej Rady Europejskiej,  która w 2002 r.  nakreśliła perspektywy kształcenia wielojęzycznego, wskazując na  kompetencje językowe jako  podstawę sukcesu zawodowego i społecznego w Europie.  Nauczanie dwujęzyczne przedmiotów ogólnych, tzw. CLIL  (Content & Language Integrated Learning –zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe), które realizujemy od 2000 r,  stanowi nową metodykę w zakresie nauki języków obcych,  kształcąc tak obecnie poszukiwane umiejętności.

W 2006 r. założona została Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa przy Szkole Europejskiej,  pracująca metodą CLIL.


Newsletter: go
Krótko o historii

Szkoła powstała pod nazwą „Gimnazjum Językowe”

(więcej)
Ola Tarka z 2. klasy Recenzje

Nasza najwierniejsza recenzentka Ola Tarka z 3. klasy gimnazjum zachęca do przeczytania sagi Roberta Jordana. Cykl /Koło czasu/ - to wielka przyjemność dla miłośników literatury fantasy. RECENZJA Zapewne większość uczniów nie przepada za starymi książkami, które stylem pisania czasami za bardzo przypominają szkolne lektury. Jednak fakt, że coś zostało napisane w poprzednim wieku, nie znaczy, że automatycznie nie daje się czytać. Dobrym pr

(więcej)

Partnerzy