Program liceum, zgodnie z dwujęzycznym profilem Szkoły Europejskiej w Łodzi, bazuje na metodzie nauczania dwujęzycznego (Content and Language Integrated Learning – CLIL), promowanej od wielu lat przez Komisję Europejską i stosowanej przez wiele szkół w krajach Unii Europejskiej. Skuteczność tej innowacyjnej metody zwanej „zintegrowanym nauczaniem przedmiotowo-językowym” została potwierdzona wieloma sukcesami. Szkoła Europejska wprowadza profil edukacji dwujęzycznej już w szkole podstawowej, poprzez gimnazjum, osiągając na poziomie liceum wyjątkowe efekty.