Nauka w liceum stanowi finalny etap realizacji założeń programowych szkoły. Uczniowie mają możliwość przystępowania do matury dwujęzycznej (z modułem w języku angielskim), przez co zyskują dodatkowe punkty oraz mają możliwość wyboru kierunków anglojęzycznych na wydziałach międzynarodowych nie tylko uczelni polskich (np. IFE –  International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej), ale również  zagranicznych.

Realizacja profilu dwujęzycznego przebiega w sposób uwzględniający poziom opanowania języka; uczniowie stopniowo doskonalą umiejętność posługiwania się angielskim na przedmiotach ogólnych, np. matematyce, chemii, fizyce, biologii, historii, geografii. Analizują również krótkie teksty anglojęzyczne z zakresu danego przedmiotu. W klasach wyższych samodzielnie przygotowują ciekawe prezentacje z wybranych zagadnień.

Ważny element programu liceum stanowią dodatkowe rozszerzenia profilowe służące rozwijaniu zainteresowań i przygotowaniu do egzaminów maturalnych oraz przyszłych kierunków na wyższych uczelniach. Oferowane przez szkołę profile przygotowują do studiów w zakresie m.in. nauk ścisłych, medycyny, lingwistyki, informatyki z robotyką, ekonomii, prawa, psychologii, biotechnologii i innych – według aktualnych wyborów przyszłych maturzystów.

Zajęcia sportowe są kolejno realizowane w poszczególnych latach nauki, m.in. tenis, pływanie, taniec towarzyski, karate i dla chętnych – gimnastyka sportowa i jazda konna.

Szkoła Europejska współpracuje z uczelniami wyższymi, umożliwiając uczniom wspólne zajęcia ze studentami różnych kierunków; organizuje również zagraniczne wyjazdy edukacyjne oraz obozy sportowe.

Kandydaci planujący udział w programie naszego liceum mogą liczyć na istotną  pomoc ze strony szkoły w uzupełnianiu i nadrabianiu zaległości – nie tylko językowych, ale również – jeśli zachodzi taka potrzeba – z pozostałych przedmiotów. 

Co zyskujesz, biorąc udział w programie naszego liceum:

  • możliwość nauki w niewielkich, kameralnych grupach, pod opieką wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej – m.in. wykładowców wyższych uczelni
  • skuteczne przygotowanie do studiów w zakresie m.in. nauk ścisłych, medycyny, lingwistyki, informatyki z robotyką, ekonomii, prawa, psychologii, biotechnologii, etc
  • biegłą znajomość języka angielskiego (poziom C1/ C2) z możliwością podjęcia studiów na kierunkach anglojęzycznych uczelni wyższych w kraju i za granicą
  • międzynarodowe certyfikaty z trzech języków obcych
  • europejski dyplom ECDL  – certyfikat technologii informacyjnej
  • wybór zajęć sportowych:  tenis, pływanie, samoobrona, taniec i inne
  • zagraniczne wyjazdy edukacyjne
  • obozy żeglarskie i sportowo-rekreacyjne
  • twórczą, przyjazną atmosferę

 Szkoła Europejska jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Języków Europejskich TELC oraz Partnerem Egzaminacyjnym British Council