Szkoła otwiera nabór uczniów do pierwszej klasy liceum. Podania o przyjęcie do szkoły wraz z wypełnionym kwestionariuszem (pobranym ze strony internetowej) należy składać w sekretariacie osobiście lub mailowo na adres: sekretariat@szkolaeuropejska.pl.
I. Kryteria rekrutacji do klasy pierwszej liceum:
1. Wyniki w nauce, czyli:
a. oceny z języka polskiego i matematyki, uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum,
b. oceny z czterech wybranych przedmiotów (historia, geografia, fizyka, biologia, chemia, informatyka, drugi język – np. niemiecki, francuski lub hiszpański), uzyskane w pierwszym semestrze trzeciej klasy gimnazjum
2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego
3. Szczególne osiągnięcia pozaszkolne , np. wyróżnienia w konkursach przedmiotowych, dodatkowe certyfikaty językowe, wolontariat, itp.

UWAGA: Uczeń otrzymuje dodatkowe punkty, jeżeli posiada certyfikat FCE z oceną minimum B lub jest laureatem/finalistą wojewódzkiego konkursu języka angielskiego.
II. Opłaty oraz czesne za naukę:

Oplata roczna (czesne) w klasie pierwszej wynosi: 9.960,- zł (miesięczna: 830,- zł). Jednorazowa opłata wpisowa: 1000,- zł.

Uwaga: absolwenci gimnazjum Szkoły Europejskiej oraz kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem są zwolnieni z opłaty wpisowej. Uczniowie z wysoką średnią ocen oraz finaliści i laureaci konkursów wojewódzkich i olimpiad otrzymują stypendia naukowe.
Wszystkie prawa zastrzeżone Szkoła Europejska 2018