Drodzy Rodzice, informujemy o rozpoczęciu naboru uczniów do klas zero oraz pierwszej, które zostaną utworzone w roku szkolnym 2019/2020. Aby dziecko zapisać do naszej szkoły prosimy o: 

1/ pobranie i wypełnienie formularza aplikacyjnego oraz przesłanie go na adres szkoły:  sekretariat@szkolaeuropejska.pl

2/ ustalenie w sekretariacie terminu rozmowy diagnozującej w celu dokonania oceny gotowości szkolnej dziecka.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową.  W przypadku zwolnienia się miejsca w którejkolwiek z klas, uczniowie z tej listy są traktowani priorytetowo.

W przypadku przyjęcia ucznia do klas wyższych, szkoła gwarantuje możliwość wyrównania różnic programowych  poprzez organizację dodatkowych zajęć indywidualnych, zarówno w okresie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (polecane), jak i w jego trakcie.  Zajęcia wyrównujące w dużej części dotyczą poziomu znajomości języków obcych.

Uwaga: efektywna nauka języków obcych w czasie zajęć dziennych całkowicie eliminuje potrzebę posyłania dziecka na popołudniowe kursy językowe. Szkoła oferuje atrakcyjne, stałe zniżki w opłatach czesnego dla uzdolnionych uczniów.

Opłaty

Wysokość czesnego za cały rok nauki wynosi:

  • dla klas zero – 9480 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 790 zł lub 948 zł)
  • dla klas pierwszych – 9840 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 820 zł lub 984 zł)
  • dla klas od drugiej do ósmej – 10560 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 880 zł lub 1056 zł)

Jednorazowa opłata wpisowa (na osiem lat nauki) – 1500 zł.

W ramach opłaty czesnego:

  • śniadanie – podwieczorek ( w klasach 0-3 )
  • bogaty wybór kół świetlicowych
  • zajęcia w profesjonalnych klubach sportowych

Szkoła mieści się przy ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi, w budynku monitorowanym oraz spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Klasy są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (m.in. wysokiej klasy tablice interaktywne). Szkoła jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Języków Europejskich TELC oraz partnerem egzaminacyjnym British Council. Dwie pracownie komputerowe posiadają specjalistyczne oprogramowanie do nauczania przedmiotów oraz licencję Ośrodka Egzaminacyjnego ECDL ( European Computer Driving Licence).

Szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów 6-letnich.

Jednym z ważnych elementów programu wszystkich klas jest doskonalenie umiejętności autoprezentacji, wystąpień publicznych oraz radzenia sobie ze stresem.

Po ukończeniu szkoły podstawowej, uczniowie mają możliwość kontynuacji nauki i dalszego rozwijania umiejętności w liceum z maturą dwujęzyczną.