Drodzy Rodzice, informujemy o trwającym naborze uczniów do nowo utworzonych klas: zero,  pierwszej oraz czwartej.  Aby dziecko zapisać do naszej szkoły, należy: 

1/ pobrać i wypełnić formularz aplikacyjny  oraz przesłać go na adres szkoły:  sekretariat@szkolaeuropejska.pl

2/ ustalić w sekretariacie termin rozmowy diagnozującej, w celu dokonania oceny gotowości szkolnej dziecka.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową.  W przypadku zwolnienia się miejsca w którejkolwiek z klas, uczniowie z tej listy są traktowani priorytetowo.

W przypadku przyjęcia ucznia do klas wyższych, szkoła gwarantuje możliwość wyrównania różnic programowych  poprzez organizację dodatkowych zajęć indywidualnych, zarówno w okresie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (polecane), jak i w jego trakcie.  Zajęcia wyrównujące dotyczą m.in. poziomu znajomości języków obcych.

Uwaga: efektywna nauka języków obcych w czasie zajęć dziennych całkowicie eliminuje potrzebę posyłania dziecka na popołudniowe kursy językowe. Szkoła oferuje atrakcyjne, stałe zniżki w opłatach czesnego dla uzdolnionych uczniów.

Opłaty

Wysokość czesnego w bieżącym roku szkolnym 2023/2024 wynosi:

  • dla klas zero – 13 200 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 1 100 zł lub 1 320 zł)
  • dla klas pierwszych – 13 800 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 1 150 zł lub 1 380 zł)
  • dla klas od drugiej do ósmej – 15 480 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 1 290 zł lub 1 480 zł)

Jednorazowa opłata wpisowa (na osiem lat nauki) wynosi 1500 zł.

W ramach opłaty czesnego:

  • śniadanie i podwieczorek (w klasach 0-3)
  • bogaty wybór kół świetlicowych
  • zajęcia w profesjonalnych klubach sportowych

Szkoła mieści się przy ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi, w budynku monitorowanym oraz spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Klasy są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (m.in. wysokiej klasy tablice interaktywne). Szkoła jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Języków Europejskich TELC oraz partnerem egzaminacyjnym British Council. Dwie pracownie komputerowe posiadają specjalistyczne oprogramowanie do nauczania przedmiotów ogólnych i języków obcych oraz licencję Ośrodka Egzaminacyjnego ECDL (European Computer Driving Licence – tzw. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).

Szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów 6-letnich, ze specjalnie przygotowaną ofertą programową, uwzględniającą autorskie metody i techniki nauczania.

Jednymi z istotniejszych elementów programu wszystkich klas są: działania w kierunku rozwoju potencjału i predyspozycji uczniów, edukacja dwujęzyczna, realizowana innowacyjną metodą CLIL (rekomendowana przez Komisję Europejską, tzw. metoda zintegrowanej edukacji językowo-przedmiotowej), doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych, m.in. w języku angielskim oraz kształtowanie postaw społecznych w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wzajemnego szacunku.

Absolwenci szkoły, dzięki uzyskanym kompetencjom, zyskują szansę kontynuacji nauki w liceach z maturą międzynarodową, a w dalszym etapie, na międzynarodowych wydziałach uczelni wyższych.