Drodzy Rodzice, informujemy o trwającym naborze uczniów do nowo utworzonych klas zero,  pierwszej oraz czwartej.  Aby dziecko zapisać do naszej szkoły, należy: 

1/ pobrać i wypełnić formularz aplikacyjny  oraz przesłać go na adres szkoły:  sekretariat@szkolaeuropejska.pl

2/ ustalić w sekretariacie termin rozmowy diagnozującej, w celu dokonania oceny gotowości szkolnej dziecka.

W przypadku wyczerpania limitu miejsc, istnieje możliwość zapisania dziecka na listę rezerwową.  W przypadku zwolnienia się miejsca w którejkolwiek z klas, uczniowie z tej listy są traktowani priorytetowo.

W przypadku przyjęcia ucznia do klas wyższych, szkoła gwarantuje możliwość wyrównania różnic programowych  poprzez organizację dodatkowych zajęć indywidualnych, zarówno w okresie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego (polecane), jak i w jego trakcie.  Zajęcia wyrównujące dotyczą m.in. poziomu znajomości języków obcych.

Uwaga: efektywna nauka języków obcych w czasie zajęć dziennych całkowicie eliminuje potrzebę posyłania dziecka na popołudniowe kursy językowe. Szkoła oferuje atrakcyjne, stałe zniżki w opłatach czesnego dla uzdolnionych uczniów.

Opłaty

Wysokość czesnego w bieżącym roku szkolnym 2019/2020 wynosi:

  • dla klas zero – 9480 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 790 zł lub 948 zł)
  • dla klas pierwszych – 9840 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 820 zł lub 984 zł)
  • dla klas od drugiej do ósmej – 10560 zł, płatne miesięcznie w 12 lub 10 ratach (odpowiednio: 880 zł lub 1056 zł)

Jednorazowa opłata wpisowa (na osiem lat nauki) wynosi 1500 zł.

W ramach opłaty czesnego:

  • śniadanie – podwieczorek ( w klasach 0-3 )
  • bogaty wybór kół świetlicowych
  • zajęcia w profesjonalnych klubach sportowych

Szkoła mieści się przy ul. Tuszyńskiej 31 w Łodzi, w budynku monitorowanym oraz spełniającym wszelkie wymogi bezpieczeństwa. Klasy są wyposażone w nowoczesny sprzęt audiowizualny (m.in. wysokiej klasy tablice interaktywne). Szkoła jest licencjonowanym Centrum Egzaminacyjnym Języków Europejskich TELC oraz partnerem egzaminacyjnym British Council. Dwie pracownie komputerowe posiadają specjalistyczne oprogramowanie do nauczania przedmiotów ogólnych i języków obcych oraz licencję Ośrodka Egzaminacyjnego ECDL (European Computer Driving Licence – tzw. Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy).

Szkoła jest przystosowana do przyjęcia uczniów 6-letnich, ze specjalnie przygotowaną ofertą programową, uwzględniającą autorskie metody i techniki nauczania.

Jednymi z najistotniejszych elementów programu wszystkich klas są: edukacja dwujęzyczna, realizowana innowacyjną metodą CLIL (rekomendowana przez Komisję Europejską metoda zintegrowanej edukacji językowo-przedmiotowej) oraz doskonalenie umiejętności autoprezentacji i wystąpień publicznych, realizowanych m.in. w języku angielskim.

Absolwenci szkoły, dzięki uzyskanym kompetencjom, zyskują szansę kontynuacji nauki w liceach z maturą międzynarodową, a w dalszym etapie, na międzynarodowych wydziałach uczelni wyższych.