KLASA ZERO A | KLASA ZERO B | KLASA 1A | KLASA 1B | KLASA 2A | KLASA 2B | KLASA 3A | KLASA 3B | KLASA 4A | KLASA 4B | KLASA 5A | KLASA 5B | KLASA 6A | KLASA 6B | KLASA 7A | KLASA 8A 

Nasi uczniowie uczestniczą w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Otrzymują wyróżnienia i nagrody w konkursach przedmiotowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej.  W zakresie nauki języków obcych uczniowie już w klasie trzeciej mogą przystąpić do egzaminu międzynarodowego z języka angielskiego na poziomie A1 osiągając w kolejnych etapach nauki poziom A2 w klasie czwartej (KET), poziom B1 w klasie piątej, B2 w klasie szóstej, C1 w klasie siódmej lub ósmej. Chętni mogą przystąpić do egzaminu Cambridge for Schools (KET), w klasie piątej poziom B1 (PET), a w klasie szóstej B2 (FCE). Wyniki egzaminów zewnętrznych plasują szkołę na jednym z najwyższych miejsc w rankingu punktowym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.