Drodzy Państwo,  poniżej zamieszczamy krótką informację o programie poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/19. Nasza szkoła stara się zapewnić uczniom jak najlepszą opiekę  i bezpieczeństwo,  atrakcyjny, znacznie poszerzony program edukacyjny oraz przyjazną, wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.

Nasze szkoły (podstawowa, gimnazjum i liceum ) od wielu lat realizują spójny program kształcenia ogólnego, bazujący na osiągnięciach kolejnych etapów edukacyjnych. Naszym priorytetem jest rozwijanie potencjału i umiejętności uczniów, uzyskanych  na poszczególnych poziomach edukacji oraz zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i satysfakcji w zakresie realizacji oczekiwanych celów wychowawczych  i edukacyjnych.

Informujemy, że program naszej szkoły w przyszłorocznej klasie siódmej i ósmej będzie realizowany według  wcześniej opracowanych standardów, obowiązujących obecnie w naszych klasach gimnazjalnych (odpowiednio w klasie pierwszej i drugiej gimnazjum), bez żadnego uszczerbku na jego jakości i zakresie programowym. Poniżej przedstawiamy krótki zarys programu kolejnych etapów edukacyjnych realizowanych w naszych placówkach.

Nasze dwujęzyczne liceum będzie stanowiło kontynuację założeń  programowych wcześniejszych  etapów edukacyjnych, mając na celu jak najlepsze przygotowanie uczniów do studiów wyższych w kraju i za granicą.  

Każdego roku prowadzimy nabór uczniów na wszystkich poziomach klas, z gwarancją uzupełnienia różnic programowych. Od przyszłego roku szkolnego (jeśli reforma dojdzie do skutku) planujemy następujące cykle edukacyjne:

1/ od kl. zero (cykl 3-letni obejmujący klasy 0, I, II)

2/ po klasie drugiej (cykl 3-letni obejmujący klasy III, IV, V)

3/ po klasie piątej (cykl 3-letni obejmujący klasy VI, VII, VIII).

Finalny etap edukacji na poziomie szkolnictwa średniego będzie realizowany w naszym czteroletnim liceum z polską maturą dwujęzyczną.

Dotychczasowe wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych w naszych szkołach (plasujące się zawsze w najwyższym staninie skali punktowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) oraz doskonała kadra nauczycielska dają gwarancję realizacji kształcenia na jak najwyższym poziomie.

KRÓTKO O PROGRAMIE:

Szkoła  podstawowa realizuje rozszerzenia  programowe w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie:

1/  języków obcych  (profil dwujęzyczny z j. angielskim we wszystkich klasach – metodą CLIL oraz dodatkowo nauka j. hiszpańskiego od  kl. drugiej i j. niemieckiego/francuskiego od kl. piątej)

2/ przedmiotów ścisłych  (informatyka z programowaniem od kl. trzeciej,  profil matematyczno-fizyczny od klasy szóstej)

3/ przedmiotów przyrodniczych  (profil eksperymentalny od kl. czwartej,  medyczno-ekologiczny od kl. siódmej)

4/ przedmiotów humanistycznych  (profil regionalny od kl. czwartej; historia sztuki w kl. siódmej;  od klasy szóstej/siódmej profile do wyboru: ekonomiczny,  prawno-historyczny,  artystyczno- dziennikarski)

5/ przedmiotów sportowych  (od  klasy zero: pływanie, gimnastyka sportowa,  karate, w-f ;  od  klasy szóstej:  tenis ziemny;  w klasie  siódmej:  taniec towarzyski,  w klasie ósmej:  samoobrona)

PROGRAM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH:

Zgodnie z programem  każdy uczeń uzyskuje następujące poziomy umiejętności językowych w poszczególnych klasach:

  • j. angielski:  poziom A2 – w kl. czwartej, B1 – w kl. piątej,  B2 w kl. szóstej, C1– w kl. ósmej
  • j. hiszpański: poziom A2 – w kl. szóstej, B1+/B2  w  kl. ósmej,
  • j. niemiecki/francuski: poziom A2 – w kl. ósmej

PROGRAM PROFILU DWUJĘZYCZNEGO:

Szkoła szczyci się tradycją nauczania dwujęzycznego metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning  / Zintegrowane nauczanie językowo- przedmiotowe) od 2000 roku. Posiadając  wyjątkowe umiejętności w zakresie posługiwania się j. angielskim,  uczniowie z łatwością realizują  program nauczania dwujęzycznego już od klasy trzeciej, używając na przemian j. angielskiego lub polskiego na przedmiotach ogólnych (przyroda, matematyka, historia, a w wyższych klasach dodatkowo:  geografia, fizyka, chemia, biologia).

LICEUM

Po ukończeniu klasy ósmej uczniowie  będą mogli rozwijać i zdobywać nowe  umiejętności już na wyższym etapie edukacyjnym w naszym dwujęzycznym liceum,  pod opieką nauczycieli z wysokimi kwalifikacjami naukowymi, mającymi za sobą pracę dydaktyczną na wyższych uczelniach oraz szkolenia zagraniczne z zakresu programu matury międzynarodowej.

Zapraszamy do udziału w lekcjach  próbnych na wszystkich poziomach klas oraz do obejrzenia wnętrza szkoły. Wkrótce zamieścimy szczegółowy harmonogram Dni Otwartych.