Drodzy Państwo,  poniżej zamieszczamy krótką informację o programie poszczególnych etapów edukacyjnych w roku szkolnym 2020/21. Nasza szkoła stara się zapewnić uczniom jak najlepszą opiekę  i bezpieczeństwo,  atrakcyjny, znacznie poszerzony program edukacyjny, wykorzystujący potencjał i możliwości uczniów realizowany przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę nauczycielską.
Każdego roku prowadzimy nabór uczniów na wszystkich poziomach klas, z gwarancją uzupełnienia różnic programowych, m.in. w zakresie znajomości języków obcych.
Program szkoły zakłada następujące cykle edukacyjne:

1/ od kl. zero (cykl 3-letni obejmujący klasy 0, I, II)

2/ po klasie drugiej (cykl 3-letni obejmujący klasy III, IV, V)

3/ po klasie piątej (cykl 3-letni obejmujący klasy VI, VII, VIII).

Dotychczasowe wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych w naszych szkołach (pozycja w najwyższym staninie skali punktowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) oraz doskonała kadra nauczycielska zapewniają realizację kształcenia na odpowiednim poziomie.

KRÓTKO O PROGRAMIE:

Szkoła  podstawowa realizuje rozszerzenia  programowe w wielu dziedzinach, m.in. w zakresie:

1/  języków obcych  (profil dwujęzyczny z j. angielskim we wszystkich klasach – metodą CLIL (zintegrowane nauczanie języka i przedmiotu) oraz dodatkowo nauka j. hiszpańskiego od  kl. drugiej i j. niemieckiego/francuskiego od kl. piątej)

2/ przedmiotów ścisłych  (informatyka z programowaniem od kl. trzeciej,  profil matematyczno-fizyczny od klasy szóstej)

3/ przedmiotów przyrodniczych  (profil eksperymentalny od kl. piątej,  medyczno-ekologiczny od kl. siódmej)

4/ przedmiotów humanistycznych  ( Akademia Umysłu oraz profil regionalny od kl. czwartej; historia sztuki w kl. siódmej;  od klasy siódmej profile do wyboru: ekonomiczny,  prawno-historyczny,  artystyczno- dziennikarski)

5/ przedmiotów sportowych  (od  klasy zero: pływanie, gimnastyka sportowa,  karate, w-f ;  od  klasy szóstej:  tenis ziemny;  w klasie  siódmej:  taniec towarzyski,  w klasie ósmej:  samoobrona)

PROGRAM NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH:

Zgodnie z programem  każdy uczeń uzyskuje następujące poziomy umiejętności językowych w poszczególnych klasach:

  • j. angielski:  poziom A2 – w kl. czwartej, B1 – w kl. piątej,  B2 w kl. szóstej,  B2+/C1– w kl. ósmej
  • j. hiszpański: poziom A2 – w kl. szóstej, B1+/B2  w  kl. ósmej,
  • j. niemiecki/francuski: poziom A2 – w kl. ósmej

PROGRAM PROFILU DWUJĘZYCZNEGO:

Szkoła bazuje na długoletniej tradycji nauczania dwujęzycznego metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning  / Zintegrowane nauczanie językowo- przedmiotowe). Dzięki nabywanym umiejętnościom w zakresie posługiwania się j. angielskim, uczniowie stopniowo wchodzą w program edukacji dwujęzycznej, używając na przemian j. angielskiego lub polskiego na przedmiotach ogólnych, takich jak: przyroda, matematyka, historia, a w wyższych klasach dodatkowo:  geografia, fizyka, chemia i biologia.

LICEUM

Po ukończeniu klasy ósmej uczniowie mają szansę rozwijania umiejętności na wyższym etapie edukacyjnym w liceach z maturą międzynarodową, a w dalszym etapie na międzynarodowych wydziałach uczelni polskich i zagranicznych.