W doskonaleniu umiejętności mnożenia w klasie 2 pomagają małe roboty zwane ozobotami 🤖. Ich trasy należy zakodować za pomocą linii tak, by poruszały się w wybranych przez nas kierunkach 😉