Nasze obchody Dnia Niepodległości rozpoczęły klasy 0-3, które zaśpiewały piękne pieśni patriotyczne. Następnie odbyła się debata o niepodległości, którą poprowadziła klasa ósma. Potem klasy IV-VI zaprezentowały plakaty nawiązujące do wcześniejszej debaty. Plakaty dotyczyły: swobód politycznych, wolności, demokracji, prawa, kapitału, wolności wypowiedzi i przeszłości.