Uwaga uczniowie! W bibliotece jest dostępny „Informator dla maturzystów” zawierający listy najlepszych uczelni europejskich oraz informacje o 25 najlepszych uczelniach europejskich, w których zajęcia prowadzone są w języku angielskim… Przedstawiono w nim też informacje w j. angielskim o tych uczelniach, zawierające dane o wykładanych przedmiotach, wymaganiach dla studentów międzynarodowych dotyczące składania aplikacji na daną uczelnię, wysokości czesnego, dane teleadresowe oraz mailowe tych uczelni.
Podano również linki internetowe do bardziej istotnych wiadomości. Informator ten zawiera także informacje o polskich uczelniach, które oferują studia również w języku angielskim i honorują świadectwo matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma).