Cudowne dzieciaki, bardzo inteligentne, trochę niepokorne. Choć w większości są indywidualistami, potrafią wspaniale współpracować. Chętnie się uczą, mają szacunek dla wiedzy, ale rozumieją, że informacji nie należy przyjmować w sposób bezkrytyczny;  siebie też potrafią obiektywnie ocenić. Bardzo chętnie włączają się w działania artystyczne, bo są wrażliwymi dzieciakami.