Zindywidualizowana oferta szkoleniowa dla firm. Po otrzymaniu zgłoszenia od firmy metodyk Studium rozpoznaje indywidualne potrzeby klienta i opracowuje szczegółowy program nauczania dla danej grupy szkoleniowej, również z uwzględnieniem specyficznego dla konkretnej branży słownictwa (np. medyczne, ubezpieczeniowe, itp). Zajęcia odbywają się w siedzibie Klienta lub w naszym Studium.