Zajęcia prowadzone w systemie 2 x 2 godz. lub 2 x 3 godz. tygodniowo (przyspieszone). Roczne kursy dla początkujących zawierają dużą ilość ćwiczeń komunikacyjnych służących do uzyskania kompetencji sprawnego posługiwania się językiem na poziomie podstawowym w sytuacji podróży za granicę.

Kursy Family English przeznaczone są dla rodziców i opiekunów dzieci uczęszczających na kursy językowe do ALMY. Są one przystosowane czasowo do zajęć grup dziecięcych, tzn. odbywają się w tym samym czasie. Pozostałe kursy obejmują pełen zakres poziomów nauczania, od początkowego do Proficiency, ze szczególnym uwzględnieniem kursów przygotowawczych do egzaminów międzynarodowych (FCE, CAE, CPE)

Kursy certyfikatowe prowadzone są w systemie: 2 x 3 godz. (roczne) lub 2 x 2 godz. (dwuletnie).

Kursy przygotowawcze do egzaminów zawierają dużą ilość testów egzaminacyjnych, mających na celu zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz wyćwiczenie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z zakresu wszystkich kompetencji językowych. W przypadku konieczności uzupełnienia materiału bądź uzyskania dodatkowych wyjaśnień wszyscy słuchacze mają możliwość skorzystania z regularnych konsultacji (gratis).

Uwaga: Studenci mają możliwość rozłożenia opłaty na dowolną ilość rat oraz otrzymują podręczniki gratis!

Poziomy: