ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki 45-minutowe. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu środków audiowizualnych. Rozwijamy wszystkie cztery sprawności językowe ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju umiejętności prowadzenia swobodnej konwersacji: mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie.

Poziomy: