Zajęcia prowadzone w systemie 2 x 2 godz. lub 2 x 3 godz. tygodniowo (przyśpieszone). Wszystkie poziomy nauczania, od początkowego do Proficiency, ze szczególnym uwzględnieniem kursów przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego, maturalnego (poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz do egz. międzynarodowych (FCE, CAE, CPE)
Kursy certyfikatowe prowadzone w systemie 2 x 3 godz. (roczne) lub 2 x 2 godz. (dwuletnie).

Kursy maturalne prowadzone są do końca kwietnia.

Kursy przygotowawcze do egzaminów zawierają dużą ilość testów egzaminacyjnych, mających na celu zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz wyćwiczenie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z zakresu wszystkich kompetencji językowych.

W przypadku konieczności uzupełnienia materiału bądź uzyskania dodatkowych wyjaśnień wszyscy słuchacze mają możliwość skorzystania z regularnych konsultacji (gratis).

Poziomy: