ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

  • jednostka lekcyjna 60 min. – 2 x w tygodniu (polecane dla dzieci 5 – 6 lat)
  • jednostka lekcyjna 45 min. – 2 x w tygodniu po dwie jednostki lekcyjne (4 godz. tygodniowo) dla dzieci 7 – 8 lat

Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi, przy użyciu środków audiowizualnych, z akcentem na rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu oraz konwersacji. W starszych grupach dodatkowo rozwijanie umiejętności czytania i pisania. Część zajęć prowadzona metodą dramy. Pod koniec każdego semestru rodzaj zaliczenia ustnego oraz test kompetencyjny, sprawdzający stopień opanowania wszystkich czterech sprawności językowych. Semestr kończą zabawne przedstawienia przygotowywane przez grupy specjalnie na tę okazję.

Poziomy: