• egzaminu ósmoklasisty
  • egzaminu maturalnego

Zajęcia prowadzone w systemie 2 x 2 godz. lub 2 x 3 godz. tygodniowo (przyśpieszone). Kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty trwają do połowy kwietnia. Kursy maturalne na poziomie podstawowym bądź rozszerzonym prowadzone są do końca kwietnia. Kursy przygotowawcze do egzaminów zawierają dużą ilość testów egzaminacyjnych, mających na celu zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz wyćwiczenie umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z zakresu wszystkich kompetencji językowych. W przypadku konieczności uzupełnienia materiału bądź uzyskania dodatkowych wyjaśnień wszyscy słuchacze mają możliwość skorzystania z regularnych konsultacji (gratis).

Uwaga: Szkoła prowadzi systematyczny monitoring frekwencji na zajęciach. O nieobecności powiadamiani są rodzice. Nieobecność na lekcji najczęściej związana jest z koniecznością zaliczenia materiału. W takiej sytuacji jest możliwość skorzystania z konsultacji (gratis).