Po ukończeniu nauki słuchacz osiąga poziom A1 Breakthrough: posługuje się językiem w podstawowym zakresie, z wykorzystaniem prostych konstrukcji gramatycznych.

Poziom ten osiąga w zakresie czterech sprawności językowych:

Rozumienie ze słuchu
Rozumie wyrażenia i często używane słowa związane bezpośrednio z życiem codziennym na przykład – sytuacja rodzinna, zakupy, praca, bliższe i dalsze otoczenie.
Potrafi zrozumieć główną myśl zawartą w krótkich przekazach.

Rozumienie tekstu pisanego
Rozumie krótkie teksty, potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w materiałach takich jak reklama, plakat, jadłospis, list.

Sprawność mówienia
Wypowiada się na tematy związane z życiem codziennym, przykład – sytuacja rodzinna, zakupy, praca, bliższe i dalsze otoczenie. Używa dość prostych konstrukcji.

Sprawność pisania
Potrafi napisać krótką notatkę, wiadomość odnoszącą się do spraw najbliższych lub list prywatny – na przykład podziękowanie lub zaproszenie.