Po ukończeniu nauki słuchacz osiąga poziom A2 Waystage: posługuje się językiem dość swobodnie, używając zróżnicowanego słownictwa i struktur.

Poziom ten osiąga w zakresie czterech sprawności językowych:

Rozumienie ze słuchu
Rozumie główną myśl wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, na znany temat. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i telewizyjnych.

Rozumienie tekstu pisanego
Rozumie teksty zawierające powszechnie używane zwroty związane z życiem codziennym i pracą lub szkołą. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych.

Sprawność mówienia
Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na znane tematy, radzi sobie w większości sytuacji, które mogą zdarzyć się w podróży.

Sprawność pisania
Potrafi napisać prosty tekst zbudowany ze zdań złożonych na znany temat. Umie napisać list prywatny opisujący doświadczenia i wrażenia.