Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie jednostki 45-minutowe lub jedną 60-minutową. Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi przy użyciu środków audiowizualnych. Rozwijanie wszystkich czterech sprawności językowych (nacisk na mówienie i konwersacje, z jednoczesnym uwzględnieniem rozwijania umiejętności rozumienia ze słuchu).

Poziomy: