Zajęcia geografiii w klasie matury międzynarodowej mają nieco inny charakter niż w programie polskiej matury.  Akcent nie jest stawiany na wiedzę encyklopedyczną (np.  typy gleb czy strefy klimatyczne – omawiane w poprzednich klasach).   Koncentrujemy się na bieżących problemach naszego globu i  – analizując konkretne przykłady ze świata (tzw. case studies) –  poznajemy przyczyny i skutki różnych zjawisk, rozważamy ich konsekwencje i szukamy rozwiązań. Lekcja prowadzona jest całkowicie w języku angielskim.  Opis lekcji w pliku poniżej:

                                                        LEKCJA GEOGRAFII – CASE STUDIES (przykład)

Zagadnienia omawiane na lekcjach geografii w klasach IB są zupełnie inne, niż te przygotowujące do matury polskiej. Nie rozmawiamy na nich o typach gleb czy strefach klimatycznych (chociaż ta wiedza jest już obowiązująca).  Koncentrujemy się na bieżących problemach naszego globu i analizując konkretne przykłady ze świata (tzw. case studies) –  poznajemy przyczyny i skutki różnych zjawisk oraz rozważamy ich konsekwencje i szukamy rozwiązań. Lekcja prowadzona jest całkowicie w języku angielskim.

 

(Opracowała: K.Kowalska)

Patrząc na schemat analizujemy problem chorób dotykających kraje na różnych etapach rozwoju gospodarczego. W jaki sposób rozprzestrzeniają się choroby w krajach słabo i wysoko rozwiniętych? Każdy z uczniów miał wcześniej za zadanie przygotować jeden ‘case study’, czyli wybrać jedną z chorób i dowiedzieć się, gdzie występuje, dlaczego tam; jak się z tą chorobą walczy, w jaki sposób ona się rozprzestrzenia? Następnie wspólnie szukaliśmy najlepszego rozwiązania dla tego kraju. Na koniec z pomocą przyszła nam historia regionu Guizhou w Chinach, która jest przykładem dobrego rozwiązania dla regionów słabo rozwiniętych, borykających się z epidemiami chorób wynikających z fatalnych warunków życia jego mieszkańców. Conclusion: „prevention is better than cure” („lepiej zapobiegać niż leczyć”).
Dlaczego w krajach słabo rozwiniętych ludzie żyją o połowę krócej,  niż w krajach wysoko rozwiniętych? Czy ma na to wpływ dieta, klimat  – a może choroby, na jakie cierpią? A jeśli ludzie częściej umierają w Afryce, niż w USA, to na jakie choroby?
W ramach high level (poziomu rozszerzonego) wybieramy  3  spośród siedmiu proponowanych zagadnień. Jedno z nich dotyczy Geografii zdrowia i żywienia (Geography of food and health). Lekcję rozpoczęliśmy od przyjrzenia się i przeanalizowania wykresu dotyczącego spodziewanej długości życia w poszczególnych regionach świata.