Glottodydaktyka to najskuteczniejsza metoda nauki czytania i pisania dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym. Obejmuje obszerne przygotowanie do właściwej nauki czytania i pisania. Charakterystycznym elementem metody jest stosowana podczas czytania technika „ślizgania się” z litery na literę, która pozytywnie wpływa na tempo czytania oraz poziom zrozumienia tekstu. Glottodydaktyka pozostaje w ścisłym związku z logopedią, a nauczyciele-glottodydaktycy odznaczają się bogatą wiedzą lingwistyczną. Inaczej glottodydaktykę nazywa się metodą klockową, od najpopularniejszej pomocy dydaktycznej stosowanej w nauce czytania tą metodą, czyli klocków LOGO. Podczas gier i zabaw angażujących dzieci emocjonalnie i fizycznie odbywa się „nauka”.
Zapraszamy na Letnią Szkołę Glottodydaktyki dla Dzieci, która poprowadzą nasze nauczycielki, założycielki @glottodydaktykawłodzi.

Efekty naszej pracy widać na filmie – 7 letni chłopiec swoją przygodę z nauką czytania rozpoczął we wrześniu (wtedy nie znał większości liter), teraz pięknie czyta i pracuje nad intonacją. Chłopiec nie przygotowywał się do przeczytania tekstu – widzi go pierwszy raz.