Nasi maturzyści wzięli aktywny udział w trzydniowych, międzynarodowych modelowych obradach ONZ – SilMUN (Silesian Model United Nations), prowadzonych w języku angielskim  – które odbyły się w Opolu,  w styczniu tego roku. Spotkali się z rówieśnikami z Włoch, Białorusi i Polski,   reprezentując Grecję oraz Izrael w symulowanych debatach.
Każdy nasz uczeń  wchodził w skład  innej rady debatującej nad problemami rangi światowej,  jak np. nielegalny handel ludźmi czy konflikt w Syrii.
Celem obrad było znalezienie rozwiązania dla owych problemów, które mogło być demokratycznie zaakceptowane przez zgromadzenie.  Uczniowie brali czynny udział w pisaniu rezolucji m.in. dotyczącej problemu prostytucji, czy niehumanitarnego transportu imigrantów.
Duże uznanie komisji oceniającej zyskał z naszej  drużyny Kuba Dudarewicz – który został wyróżniony na ceremonii zamknięcia jako jeden z najbardziej zaangażowanych reprezentantów swojej rady. Gratulacje!
Nie zabrakło również czasu na rozrywkę – integracji w opolskiej kręgielni, co stworzyło możliwość dalszego doskonalenia umiejętności językowych, czy zawiązania przyjaźni z innymi uczestnikami projektu.
Całe przedsięwzięcie zostało ocenione jako szczególnie ciekawe i wartościowe.
W.T.