O szkole

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa jest szkołą o profilu dwujęzycznym z językiem angielskim. Powstała w 2006 r. przy Szkole Europejskiej w Łodzi, prowadzącej dwujęzyczne gimnazjum i liceum z maturą międzynarodową. W klasie drugiej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego – hiszpańskiego, a w klasie piątej – języka niemieckiego lub francuskiego. Dzieci mają możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych oraz wielu praktycznych umiejętności.

Nauczyciele stosują ciekawe, aktywizujące formy zajęć, wykorzystując nowoczesne zaplecze dydaktyczne, w postaci np. tablic multimedialnych. Nasi uczniowie uczestniczyli w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Otrzymali wyróżnienia m.in.w konkursach matematycznych „Alfik”, „Kangur” oraz szachowych rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. W wojewódzkim konkursie kompetencji „Ele-mele – umiem wiele”, organizowanym przez ŁCDN dla poziomu klas I – III, zajęli w 2009 roku II miejsce w Łodzi, a w bieżącym roku nasza inscenizacja „Kanały łódzkie”, prezentująca jedno z bardziej tajemniczych miejsc, jakimi są podziemne kanały znajdujące się pod naszym miastem, została uznana za najlepszą spośród wszystkich szkół. W tym roku uczniowie klasy trzeciej zajęli w wojewódzkich międzyszkolnych konkursach: II miejsce w konkursie ortograficznym „Złote pióro” oraz III miejsce w konkursie „Omnibus”. W ogólnopolskim sprawdzianie OBUT 2012 procent sprawności klasy trzeciej z języka polskiego wyniósł 89% i z matematyki 92%, a w ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji OPERON, klasa trzecia uzyskała wynik 98,2%. W zakresie języka angielskiego uczniowie w klasie czwartej uzyskują poziom A2 –chętni mogą przystąpić do egzaminu Cambridge for Schools (KET), w klasie piątej poziom B1 (PET), a w klasie szóstej B2 (FCE). Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej kolejny raz znalazły się w najwyższym, dziewiątym staninie punktowej skali CKE . Jesteśmy również uczestnikami programu europejskiej współpracy szkół „E-twinning” w zakresie edukacji matematycznej „Matematyka wokół nas” i przyrodniczej „Geo-catching”. Od dwóch lat nauka czytania, pisania i liczenia wspomagana jest zajęciami glottodydaktycznymi prowadzonymi przez wyspecjalizowanego nauczyciela w klasach I –III oraz na zajęciach indywidualnych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Ogółem nasza szkoła podstawowa liczy około 100 uczniów, w tym kilkoro uczniów innych narodowości, którzy równocześnie uczą się języka polskiego. W roku szkolnym 2012/2013 utworzona zostanie jedna klasa „zero” i jedna klasa pierwsza.