O szkole

Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa jest szkołą o profilu dwujęzycznym z językiem angielskim. Powstała w 2006 r. przy Szkole Europejskiej Gimnazjum – Liceum w Łodzi, realizującej program matury międzynarodowej, z misją przygotowania dzieci do funkcjonowania w wielokulturowym społeczeństwie, wpajania od najmłodszych lat otwartości na świat, tolerancji oraz pasji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Temu celowi służy m.in. rozszerzony program nauki języków obcych. W klasie pierwszej dzieci biorą udział w codziennych lekcjach języka angielskiego, poznając równolegle określenia anglojęzyczne na pozostałych zajęciach kształcenia ogólnego.
W klasie drugiej uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego – hiszpańskiego, a w klasie piątej – języka niemieckiego lub francuskiego. Dzieci mają możliwość uzyskania międzynarodowych certyfikatów językowych oraz wielu praktycznych umiejętności.

W zakresie języka angielskiego uczniowie w klasie czwartej uzyskują poziom A2 –chętni mogą przystąpić do egzaminu Cambridge for Schools (KET), w klasie piątej poziom B1 (PET), a w klasie szóstej B2 (FCE). Wyniki sprawdzianu po klasie szóstej zawsze plasowały uczniów w najwyższym, dziewiątym staninie punktowej skali CKE, a po reformie oświaty, dzięki wynikom zewnętrznego egzaminu po klasie ósmej w roku 2019, uczniowie uzyskali pierwsze miejsce w województwie z języka polskiego i matematyki.

Nauczyciele stosują aktywizujące formy zajęć, wykorzystując nowoczesne zaplecze dydaktyczne. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych, zdobywając wiele nagród oraz tytuły finalistów i laureatów.
Jesteśmy od lat uczestnikami programu europejskiej współpracy szkół „E-twinning”, m.in. w zakresie edukacji matematycznej „Matematyka wokół nas” i przyrodniczej „Geo-catching”.
W klasach najmłodszych nauka czytania, pisania i liczenia prowadzona jest metodami autorskimi: glottodydaktyczną prof. Bronisława Rocławskiego oraz nauki matematyki prof. Gruszczyk – Kolczyńskiej, znacznie przyśpieszającymi rozwój umiejętności. Uczniowie mają również zapewnioną pomoc psychologiczno- pedagogiczną oraz bogaty wybór zajęć świetlicowych.