Klasa pierwsza – dwujęzyczna (jęz. wykładowe: polski i angielski).
Pod koniec tej klasy można dokonać wyboru :
a/ programu matury polskiej –  z profilem dwujęzycznym (w klasie II i III)
b/ programu matury miedzynarodowej –  z wykładowym jęz. angielskim (w kl.  II i III)
Ad a/ – w programie matury polskiej:
1. rozszerzenia przedmiotowe (profile) przygotowujące do studiów z zakresu m.in.:   lingwistyki, medycyny,  informatyki z robotyką,  ekonomii,  prawa, psychologii, biotechnologii
2. doskonalenie w zakresie znajomości języków obcych na poziomie od B1- C2.  Przygotowanie do egzaminów międzynarodowych z trzech języków obcych.
3. możliwość zdawania dodatkowej części egzaminu maturalnego w jęz. angielskim (poziom podstawowy przedmiotu)  i uzyskania dodatkowych punktów na świadectwie
Ad b/ – w programie matury międzynarodowej:
Uczniowie  zyskują:

  •  najwyższy poziom biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na poziomie C2 oraz m.in.:
  •  rozszerzenia profilowe w zakresie trzech wybranych przedmiotów oraz poziom standard w zakresie trzech pozostałych wybranych przedmiotów,
  • udział w zajęciach teorii wiedzy (TOK), wprowadzających podstawy logiki i metodologii nauki,
  • cenne doświadczenia w zakresie działań  o charakterze badawczym z wybranego przedmiotu oraz umiejętność ich opisywania językiem naukowym w pracy dyplomowej (Extended Essay)
  • prestiżowy dyplom IB Diploma,  umożliwiający kontynuację nauki m.in. na znaczących uczelniach świata bez  egzaminów wstępnych, z możliwością uzyskania stypendium akademickiego już od pierwszego roku studiów.

Szczegółowy program IB na stronie www.szkolaeuropejska.pl
Liceum Szkoły Europejskiej oferuje ponadto:
a. indywidualne zajęcia rozszerzające i uzupełniające (z wykładowcami wyższych uczelni)
b. wspólne zajęcia ze studentami wybranych kierunków w ramach współpracy między szkołami.
c. przygotowanie do udziału w konkursach i olimpiadach,
d. uzyskanie europejskiego certyfikatu technologii informacyjnej (ECDL)
e. naukę pływania, samoobrony, tenisa ziemnego, jazdy konnej oraz tańca towarzyskiego,
f. wyjazdy turystyczne z cyklu „Zwiedzamy stolice europejskie”,
g. wycieczki krajoznawcze oraz obozy żeglarskie i sportowo-rekreacyjne,
h. udział w kursie nurkowania (OPEN WATER DIVER PADI)
i.  uzyskanie samochodowego Prawa Jazdy