Opracowany przez naszą szkołę program nauczania dwujęzycznego (CLIL – Content and Language Integrated Learning) – z językiem angielskim jako drugim językiem wykładowym – jest dla ucznia szansą uzyskania ponadstandardowych umiejętności, które mogą znacząco wpłynąć na kształt jego przyszłej kariery edukacyjnej i zawodowej. Sześcioletni, jednolity cykl programowy Szkoły Europejskiej w zakresie gimnazjum i liceum, umożliwia stopniowe osiąganie cennych kompetencji, zwieńczone uzyskaniem Matury Międzynarodowej, najwyższej rangi dyplomu szkolnictwa średniego na świecie (źródło: www.menis.pl).

Program wychowawczy zakłada kształtowanie właściwych postaw etycznych, wrażliwości społecznej i emocjonalnej, odpowiedzialności za własny rozwój, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz świadomości współistnienia w globalnym społeczeństwie.

Wyposażeni w odpowiednie kompetencje, absolwenci szkoły mają wiele możliwości: m.in. podejmują studia na uczelniach zagranicznych lub na coraz liczniej otwieranych kierunkach anglojęzycznych w polskich uczelniach; biorą udział w programach europejskich, w projektach międzynarodowej współpracy między uczelniami (stypendia zagraniczne). Dzięki łatwości poruszania się w środowisku wielojęzycznym, zyskują więcej, również na późniejszym etapie życia zawodowego.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW
W tej szkole zdobędziesz solidne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego oraz wiele umiejętności ponadstandardowych. Lekcje są ciekawie prowadzone, m.in. dzięki aktywnym formom nauczania (np. metodą projektów), częstym wyjazdom edukacyjnym oraz multimedialnemu wyposażeniu sal.
Wszystkie podstawowe przedmioty objęte są programem nauczania dwujęzycznego – to znaczy, że będziesz używać języka angielskiego, zamiennie z językiem polskim, na przedmiotach ogólnych. Są to: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i historia. Język angielski na tych przedmiotach jest wprowadzany stopniowo; najważniejsze jest, abyś przede wszystkim zrozumiał zagadnienie. W razie niejasności, nauczyciel powtórzy z Tobą materiał i wyjaśni wszelkie wątpliwości, np. na indywidualnych konsultacjach.

Dodatkowo weźmiesz udział w ciekawie prowadzonych, rozszerzonych zajęciach profilowanych, które wybierzesz zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Dzięki nim o wiele łatwiej będziesz mógł zaplanować przyszły kierunek dalszej nauki.
Oto profile do wyboru:
– matematyczno-techniczny
– medyczno-ekologiczny
– prawno-historyczny
– kulturoznawczo-dziennikarski
– ekonomiczny

Ucząc się trzech języków obcych w naszej szkole, będziesz mógł liczyć na uzyskanie międzynarodowych certyfikatów z każdego z nich. W trakcie nauki zdobędziesz certyfikat z języka angielskiego na poziomie minimum B2 (FCE) lub C1 (CAE) oraz z języka hiszpańskiego, francuskiego lub niemieckiego na poziomach odpowiednio: A2, B1 lub B2.
Ponadto zdobędziesz europejski certyfikat technologii informatycznej (ECDL – European Computer Driving Licence) poświadczający twoją biegłość w obsłudze komputera.
W zakres zajęć sportowych wchodzi, poza klasycznymi lekcjami wychowania fizycznego, nauka pływania, tenisa ziemnego, tańca towarzyskiego i technik samoobrony. Większość zajęć odbywa się w profesjonalnych halach sportowych. Dla chętnych organizowane są kursy jazdy konnej.

W zdobywaniu wiedzy i umiejętności służyć Ci będą doskonale wyposażone pracownie przedmiotowe oraz nowoczesne komputerowe laboratoria, w których, poza praktyczną nauką języków obcych, będziesz mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach z przedmiotów ogólnych, pracując z internetem lub w wielu innych, super ciekawych interaktywnych programach. Pomoc w zdobyciu potrzebnych informacji do zajęć możesz zawsze uzyskać w bibliotece, dysponującej szybkim łączem internetowym oraz bogatym księgozbiorem podręcznym i popularnonaukowym – także wideoteką i fonoteką.

* Absolwenci Szkoły Europejskiej zostali przyjęci na następujące uczelnie:
University of Cambridge, University of Oxford, London School of Business and Management, London School of Arts, University of Aberdeen, London School of South African Studies, Napier University of Edinburgh, Maastricht University, University of Birmingham , University of Warwick, Aston University, Coventry University of International Law, Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki i inne.