Szkoła funkcjonowała od 1992 r. do r. 2019, w którym zakończyła działalność, zgodnie z polską reformą systemu oświaty z 2017 r., w sprawie wygaszania gimnazjów.
Kluczowym elementem programu gimnazjum była edukacja dwujęzyczna, z wykładowym językiem polskim i angielskim na wszystkich podstawowych przedmiotach. Absolwenci byli przygotowani do kontynuacji nauki w liceach z maturą międzynarodową, a następnie na międzynarodowych wydziałach uczelni wyższych. Uzyskiwane przez uczniów wyniki należały do najwyższych w województwie, w odniesieniu zarówno do egzaminu gimnazjalnego, jak i – w następnym etapie – zdawalności na studia.

Misją szkoły było zaszczepienie w młodych ludziach tolerancji, otwartości na inne kultury oraz pasji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Założeniem programowym było wychowanie uczniów na przyszłych „obywateli świata”, posługujących się swobodnie językami obcymi, z ukształtowaną umiejętnością samodzielnego działania, niezależnego myślenia oraz świadomością odpowiedzialności za własny rozwój.