12.10.2018 – Rach-Mistrz – Pierwszy etap dla klas cztery-siedem Anglojęzycznej Szkoły Podstawowej i trzeciej klasy Gimnazjum – Szkoły Europejskiej